Analysevragen thema's

Analysevragen thema's

 • Welke lange termijn ontwikkelingen zijn er in 33 jaar op dit thema geweest?
 • Wanneer en waardoor heeft er een ingrijpende verandering plaatsgevonden?
 • Waar staan we nu 33 jaar later? Welke verbeteringen hebben plaatsgevonden?
  Voor de cliënt/patiënt?
  Voor zorgverleners en zorgprofessionals?
  Voor zorgorganisaties?
  Voor financiers?
  Voor de overheid?
  Voor de maatschappij?
 • Welke problemen zijn al die tijd niet opgelost? Hoe komt dat? Voor wie is dat een probleem?
 • Welke nieuwe problemen zijn ontstaan? Voor wie is dat een probleem? Waardoor is het probleem ontstaan?
 • Wat is de invloed geweest van de intensieve veranderprogramma’s in de gezondheidszorg. Wat hebben ze opgeleverd? Maakt het uit wie de initiator is?
 • Wat kunnen we bestuurlijk en veranderkundig van de historie leren?
 • Welke maatschappelijke veranderingen verwachten we in de komende 9 jaar (tot 2030) en welke veranderingen in zorg en welzijn zijn daarvoor noodzakelijk?
 • Welke veranderingen verwachten we binnen zorg en welzijn rond dit thema in de komende 9 jaar?
 • Wat kunnen beleidsmakers, bestuurders, professionals, toezichthouders en organisatieprofessionals aan die veranderingen bijdragen?
 • Welke randvoorwaarden moeten daarbij vervuld zijn?

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl