Credential

 

 

 

September 2017,

Beste Eef,
Hoewel jij geen groots afscheidsfeest wilde, ben ik toch blij dat wij gekozen hebben voor een afscheidsreceptie, waar bewoners, het MT en medewerkers, leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van De Breedonk én van Surplus, alsmede anderen die met jou hebben samengewerkt persoonlijk afscheid van jou konden nemen. Jij staat niet graag in de belangstelling, maar vandaag moet dat toch gebeuren! Jij hebt De Breedonk een aantal jaren goed gediend. Enkele jaren geleden (jij was toen nog niet in beeld) kregen wij te maken met een bezoek c.q. onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg dat zeer kritisch (en terecht!) had gekeken naar de wijze van verzorging en verpleging. Het zag er niet goed uit voor De Breedonk en met name voor Molenstaete, want er dreigde een ingrijpen van de Inspectie. In een gesprek met de (hevig geschrokken) toenmalige directeur-bestuurder hoorden wij dat hij iemand kende die ons zou kunnen helpen om de kwaliteit weer te helpen opvijzelen. Die iemand bleek jij te zijn en gelukkig was jij beschikbaar én bereid om de kwaliteit van de zorg in De Breedonk te helpen verbeteren.
Ondertussen was er ook met de stichtingen Surplus en Elisabeth nauw overleg gaande over vergaande samenwerking c.q. fusie. Het bleek dat alle drie stichtingen aankoersten op een fusie, met name vanwege de schaalvoordelen en het versterken van de positie in de zorg, maar vooral ook in het kunnen maken van een grotere kwaliteitsslag. Toen echter de bestuurder aangaf met pensioen te willen gaan, moesten wij de beslissing nemen tussen het aantrekken van een nieuwe directeur voor een mogelijk korte periode of iemand die in de interim-periode de honneurs waar zou kunnen nemen. Via jouw club C3 hebben wij jou uiteindelijk na vele dagen om contact te krijgen kunnen bereiken in de Picos, waar jij -volgens ons toen veel te lang- aan het wandelen was naar Santiago de Compostella. Gelukkig bleek jij bereid om De Breedonk als interim-bestuurder te dienen en met ons de samenwerkings- en fusiegesprekken te voeren. Hoewel wij er toen van uitgingen dat het maximaal een jaar zou zijn, is het veel langer geworden. Het afgelopen jaar heb jij je in je rol als interim-bestuurder wat meer kunnen terugtrekken, mede door de naderende fusie met de beide andere stichtingen en de komst van Vincent Overmeer. In het voorjaar heb jij besloten om de overstap te maken naar Cato in Den Haag omdat zij jouw hulp harder konden gebruiken dan wij, nu het allemaal op de rails stond.
Wij zijn jou zeer dankbaar dat jij ons in de afgelopen jaren met veel inzet, daadkracht en plezier hebt willen helpen en bijstaan. De rust in de organisatie is gelukkig teruggekeerd, mede door jouw rustige, sympathieke en humorvolle instelling, al is rustig misschien het verkeerde woord, want jij bent een zeer actieve wandelaar, die graag lange bergwandelingen maakt in Nepal, de Picos en andere aantrekkelijke wandelgebieden op deze wereld. Gelukkig vond jij naast je drukke werk in De Breedonk ook de tijd om met je contrabas te oefenen, wat jij ook op een kamer in De Breedonk kon doen. Wandelen en muziek geven jou de nodige ontspanning, die wij jou nu ook van harte gunnen.
Bewoners en personeel en de RvT zijn jou zeer dankbaar voor wat jij voor De Breedonk in de afgelopen jaren hebt gedaan. Zeer bedankt daarvoor. Wij wensen jou in je verdere werkzaamheden (en uiteraard ook privé!) alle goeds toe.

Paul Vlaardingerbroek
interim-voorzitter Stichting Surplus

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl