BRES© Risicoanalyse voorgenomen samenwerking

bnr-evaluatie

Bestuurlijke Risico's inzichtelijk

Turbulente gezondheidszorg vraagt om stuurmanskunst
Als de kruitdampen optrekken na een ernstige calamiteit in de organisatie, doemen al snel twee belangrijke vragen op. Had ik het kunnen voorzien en had ik er wat aan kunnen doen?
Strategische beslissingen hebben effect op de doelmatigheid en de kwaliteit van de organisatie. Verkeerde beslissingen kunnen grote gevolgen hebben voor de organisatie en haar positie binnen de markt. Of het nou gaat om de luchtvaart, de chemische industrie of de gezondheidszorg.

De gezondheidszorg is de afgelopen jaren complexer geworden. Voor de zorgsector is bestuurlijke risicobeheersing extra actueel omdat in het kader van bijvoorbeeld DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties) en de modernisering van de AWBZ meer ondernemerschap aan de orde is en komt. Dat betekent bijna vanzelfsprekend dat een betere bestuurlijke risicobeheersing wenselijk en noodzakelijk is. Dat stelt hoge eisen aan raden van bestuur en raden van toezicht. Voor hen is het verkrijgen van inzicht in bestuurlijke risico’s noodzaak. Maar wat is er eigenlijk bekend van die risico’s op bestuurlijk gebied? Zijn ze op te sporen? Zijn ze inzichtelijk te maken binnen en buiten de organisatie? Zijn er scenario’s te bedenken waarmee ze te voorkomen zijn?

 

C3 biedt met Bestuurlijke Risico Evaluatie & Strategievorming (BRES®) antwoorden op deze vragen. Met een systematische aanpak worden bestuurlijke risico’s inzichtelijk gemaakt, beoordeeld en gewogen. Het advies aan de raad van bestuur maakt duidelijk welke risico’s groot en zijn en grote invloed op de organisatie kunnen hebben en welke maatregelen mogelijk zijn om deze risico’s hanteerbaar te maken.

Dankzij BRES® krijgt de raad van bestuur goed inzicht in de bestuurlijke risicoprocessen en de daarmee gepaard gaande risico’s. Op basis van een methodische benadering wordt tot een beoordeling van die risico’s gekomen en kan de raad van bestuur de nodige maatregelen nemen.
Bovendien heeft de raad van bestuur een extra beleidsinstrument beschikbaar om zijn beslissingen goed te onderbouwen. De resultaten van BRES® zijn een belangrijk hulpmiddel voor de jaarlijkse verantwoording over risicobeheersing en risicobeheersingsystemen door de raad van bestuur aan de raad van toezicht. BRES® helpt dus ook om te voldoen aan de huidige governance- eisen. Zowel voor de raad van bestuur als voor de raad van toezicht is het daarom een instrument om tot discussie over en toetsing van risicobeheersing te komen.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 033-4343170 of per mail info@c3am.nl

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl