College blauwe achtergrond

Actuele aanbod van colleges en workshops

College Governance van Samenwerking in Netwerken

Hans Hoek en Jef Hendrickx zijn de docenten van dit college.

Organisaties in zorg en welzijn werken op veel verschillende manieren samen in netwerken. Coƶperaties, joint ventures en allerlei vormen van partiƫle samenwerking met meerdere partijen krijgen steeds meer aandacht. Ook wordt op basis van overeenkomsten en mondelinge afspraken samengewerkt. In het college Governance van samenwerking in netwerken worden hulpmiddelen gegeven voor zowel governance opgaven als praktische vraagstukken rond samenwerking. U krijgt inzicht in de verschillende mogelijkheden en vormen van samenwerking en in de theoretische, formele en praktische aspecten van goede governance van de samenwerking met andere partijen.

Het college is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in zorg en welzijn, voor gemeentebestuurders en -ambtenaren, voor beleidsmakers en voor verantwoordelijken voor samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie en inschrijving

 

College De Kunst van Goede Besluiten

Hans Hoek en Carlijn Nelis zijn de docenten van dit college.

Goede besluitvorming vraagt kennis en kunde, maar is ook een kunst. Bij ieder belangrijk besluit moeten niet alleen de procedure en de inhoud op orde zijn (waarvoor kennis en kunde nodig is), maar is de kunst om ook het proces goed te laten verlopen en rekening te houden met onderstromen in de organisatie en in de omgeving. Het besluit mag rationeel nog zo goed zijn, maar als het niet gedragen en begrepen wordt, dan is er weerstand en zal het besluit niet tot uitvoering komen.

Het college is bedoeld voor bestuurders toezichthouders, directeuren, professionals met managementtaken, secretarissen van de raad van bestuur en staffunctionarissen belast met de voorbereiding van besluiten.

Nadere informatie en inschrijving