C3 fusie is een feit

C3 bestaat 35 jaar. In die tijd is onze structuur steeds aangepast aan de wijze, waarop onze C3 partners met elkaar samenwerken. Daarop hebben we steeds de C3 rechtspersonen aangepast aan de gewenste situatie. Door  de recente fusie werken we nu vanuit één rechtspersoon: Coöperatie C3 adviseurs en managers U.A.. Daarmee is onze structuur voor onze opdrachtgevers en voor onszelf nog eenvoudiger en transparanter geworden.

Op 17 augustus 2023 zijn onze twee rechtspersonen Coöperatie C3 U.A. en C3 adviseurs en managers B.V. gefuseerd met de coöperatie als verkrijgende partij. Wij adviseren onze opdrachtgevers altijd om hun governance zo eenvoudig mogelijk te maken en met zo weinig mogelijk rechtspersonen. Uiteraard passen we die spelregel ook op onszelf toe. De noodzaak voor twee rechtspersonen was vervallen, dus volstaan we met één rechtspersoon.  De Coöperatie C3 adviseurs en managers U.A. is zowel de rechtspersoon voor de samenwerking tussen onze partners/leden als de contractpartij voor onze opdrachtgevers en leveranciers.

In ons 35-jarig bestaan hebben we onze rechtspersonen steeds aangepast aan de gewenste situatie volgens het principe ‘structuur volgt strategie’. De fusie is het voorlopig eindpunt van deze ontwikkeling. Het is wel aardig om er even bij stil te staan hoe onze juridische structuur zich in de afgelopen drie decennia heeft ontwikkeld en waarom.

We begonnen in 1988 met een holding en een dochtervennootschap. De aandelen van de holding waren gelijkelijk verdeeld over de drie oprichters. We kozen de structuur omdat we de ambitie hadden om meerdere werkmaatschappijen onder de holding te ontwikkelen. Ook kozen we een internationale naam voor de dochtervennootschap ‘C3 Hospital Consultancy B.V.’, omdat we de ambitie hadden ook internationaal advies en interim-management aan de gezondheidszorg te gaan leveren. Beide ambities zijn niet gerealiseerd en misschien is dat maar goed ook. Anno 2023 zijn we nog steeds een degelijk professioneel bureau voor de gezondheidszorg en het welzijn in Nederland. Daar hebben we verstand van en hebben we passie voor en grote betrokkenheid mee.

Toen we een van de drie oprichters een paar jaar later uitkochten veranderde er niets, behalve dat de twee oprichters nu ieder 50% van de aandelen hadden. (We hebben toen verzuimd een regeling te treffen wat er ging gebeuren als de stemmen staken. Dat hadden we wel moeten regelen.

Inmiddels bestond het bureau in de dochtervennootschap uit een stevige groep van ervaren professionele adviseurs en managers. Daarbij past om deze mede-eigenaar te maken door de verkoop van aandelen (van de dochter).

Alles veranderde toen de tweede oprichter vertrok. Toen kochten de toenmalige partners (8) ieder een gelijk deel van de aandelen van de Holding. Ook de enig overgebleven oprichter verkocht zoveel aandelen dat hij nog 1/8 van de aandelen bezat. De aandelen van de dochter kwamen weer 100% bij de holding. Dat was ook het moment om de begin-ambities definitief vaarwel te zeggen. We veranderden onze naam in de huidige naam ‘C3 adviseurs en managers voor zorg en welzijn’ met de pay-off ‘Ruim denken’.

Deze constructie heeft ons meer dan een decennium goed gediend. Tot de aan- en verkoop van aandelen door nieuwe partners en vertrekkende partners moeizamer werd. Toen kozen we voor de oprichting van een coöperatie, die alle aandelen van de werkmaatschappij van de partners kocht en geleidelijk in een aantal jaren afbetaalde. Precies 10 jaar geleden werd daarvoor de Coöperatie C3 U.A. opgericht. De consultants van C3 werden lid van de coöperatie en hebben daarmee een samenwerkingsovereenkomst. Dat maakt meedoen en vertrekken gemakkelijker dan met aandelentransacties. De vennootschap bleef de contractpartner voor onze opdrachtgevers en leveranciers en werkgever voor ons toenmalige personeel.

In 2019 besloten we ons fysieke kantoor in Leusden op te heffen en onze werkgeversrol te beëindigen. Inmiddels waren ook de aandelen afbetaald.

De noodzaak om én een coöperatie én een vennootschap in de lucht te houden werd door al die veranderingen steeds geringer. Daarom hebben we vorig jaar besloten tot de fusie, die nu op basis van de jaarcijfers 2022 medio dit jaar is geëffectueerd.

Coöperatie C3 adviseurs en managers U.A. is vanaf nu zowel het samenwerkingsverband van onze consultants als de contractpartner voor onze opdrachtgevers. Inhoudelijk verandert er niets. Wij blijven een groep van hoogwaardige professionals, die binnen C3 met hun vakontwikkeling en de kwaliteit van hun werk bezig zijn en die gezamenlijk hoge kwaliteit advies en management aan organisaties voor zorg en welzijn biedt. Maar nu vanuit een nog eenvoudiger constructie met minder administratie.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze diensten of wilt u als professional wel bij/met ons werken, neem dan contact met ons op: c3@c3am.nl of leg contact met een van onze adviseurs https://c3am.nl/ons-team/.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl