C3 in tijden van de Coronacrisis

C3 in tijden van de Coronacrisis

Zoals alle delen van de samenleving treft de Coronacrisis C3 ook.

De organisaties in zorg en welzijn waarvoor we werken, passen hun zorg- en dienstverlening uitermate snel aan. Daarin gaan wij mee. De interim-managers zijn intensief bij de crisisteams en het zo creatief en passend oplossen van de vraagstukken betrokken. De adviseurs zorgen voor continuïteit in de trajecten waarbij zij een rol spelen, want ook bezijden corona gaan er ontwikkelingen door.

We komen op dit moment niet op de vrijdagochtend bij elkaar. Daarvoor is het ontmoeten via video conferencing met Teams in de plaats gekomen. Het is fijn om op vrijdagochtend van ieder te horen hoe het hem of haar vergaat. Dat geeft toch nog enige verbondenheid.

We proberen zo goed als mogelijk ons steentje bij te dragen in deze intensieve tijden.

Vóór alles geldt – voor ieder die dit leest: Blijf gezond!

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl