C3 Thema 2018/2019: Mensen, Machines en Mythes in de Gezondheidszorg

C3 Thema 2018/2019: Mensen, Machines en Mythes in de Gezondheidszorg

Als C3 doen we meer dan alleen onze consultancy activiteiten. We geven lezingen en colleges, we organiseren bijeenkomsten bij ons op kantoor. En vooral willen we bijdragen aan maatschappelijke discussies over de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland.
De laatste anderhalf jaar hebben we dat gedaan aan de hand van ons thema ‘Moed of Moet’, gebaseerd op de vraag of er in de zorg de Moed is om te veranderen of dat het Moet en je er met enige tegenzin aan meedoet. In het kader van ons thema hebben we veel interne denksessies gehad en dialoog gevoerd met onze relaties via ontmoetingen, dialogen en publicaties, zoals de C3 Courant.

We begonnen breed met het thema en gaandeweg konden we dat leiden tot 3 hoofdonderwerpen, de positie van de burger/zorgclient, in de invloed van de digitale wereld en de invloed van allerlei mythes op beide processen, zoals de mythe van zelfredzaamheid van de burger of de angst voor robots die mensen verdringen.
De ontwikkeling van ons denken kan als volgt in beeld gebracht worden.

Wij en onze relaties hebben uit dit denkproces veel geleerd. Zo leerden we:

 • Dat de mens, die zorg vraagt of zich staande moet houden in de maatschappij, een heel andere is dan de rationele en handelingsbekwame burger, waar beleidsmakers vanuit gaan. Via prototyping hebben we geleerd hoe veel verschillende ‘prototypen’ er zijn en hoe verschillend hun behoefte is.
 • Dat ‘digitalisering’ een containerbegrip is, dat je uit elkaar moet halen in onder andere:
  o Omgaan met data en privacy.
  o Domotica en internet of things.
  o Invloed robots.
  o Kunstmatige Intelligentie.
  o Andere vormen van communicatie en meningsvormen via
  het internet.
  o Internetcommunicatie kan eenzaamheid wegnemen, maar
  ook veroorzaken.
  o En nog veel meer.
 • Dat menselijk contact belangrijker is en blijft dan techniek, maar anderzijds worden robots ook al als gezelschap gezien.
 • Dat de maakbaarheid van de zorg door de overheid steeds meer een fictie is.
 • Dat er andere en nieuwe partijen komen, die maatschappelijk en in de zorg een rol spelen (Google Health).
 • Dat de cliënt/patiënt (althans de mondige) steeds meer zeggenschap en invloed wil (en soms krijgt) op zijn zorg/behandeling.
 • Dat niet alles kan/mag/betaalbaar is, dus er moeten macro en individueel keuzen gemaakt worden.
 • Dat de rol van zorgprofessionals en zorgaanbieders hierdoor wezenlijk zal veranderen.

De exercitie met ‘Moed of Moet’ heeft ons veel kennis gebracht, geïnspireerd en bewust gemaakt. Samen te vatten in de zin:

‘Ik begrijp het nog niet helemaal, maar ik snap het wel’

Na anderhalf jaar wordt het tijd om een thema af te sluiten en voor iets nieuws te kiezen. Die keuze voor iets ander wordt mede ingegeven doordat we achteraf de letterlijke term ‘moed of moet’ wel wat normatief en belerend vinden. Al heeft dat niemand belemmerd om onder dit thema mooie dingen bespreekbaar te maken.

Het wordt dus tijd voor een nieuw thema, dat voortborduurt op het vorige thema en daar logisch op aansluit. Het plaatje hierboven heeft dat thema al in zich. Onze drie hoofdstromen gingen immers al over de mens, de machine en de mythen rond beiden. Dat wordt dus ons thema voor 2018/2019:

Mensen, Machines en Mythes in de gezondheidszorg

Als C3 houden we wel van de alliteratie van 3 woorden met dezelfde beginletter. In die zin past dit thema ons ook. Samengevat is het immers M3. C3 gaat dus voor de komende twee jaar voor het ontwikkelen van kennis, ideeën en gedachten voor M3. Dat is mooi.

Hoe gaan we dat doen?
We hebben van de afgelopen periode nog iets geleerd. We zijn heel goed in denken en met elkaar tot grote hoogten komen. Het kost ons echter meer moeite om wat wij bedacht hebben ook te ‘expireren’, te vertellen en te delen met anderen en vooral met die anderen het gedachtengoed tot grotere hoogte brengen. Dat willen we nu anders doen. We gaan veel meer ‘in the open’ de dialoog met elkaar en met anderen aan. Daarom hebben we de LinkedIn-groep ‘Mensen, Machines en Mythes in de Gezondheidszorg’ gemaakt: https://www.linkedin.com/groups/13581864

De M3 groep is een open groep, waarvan iedereen lid kan worden en waar iedereen ideeën kan inbrengen, artikelen kan plaatsen, reageren op anderen, links door kan geven en dialogen starten.
Wij doen dat zelf, zodat alles wat tot nu toe in onze eigen schatkamer lag en alle nieuwe schatten, die we ontdekken in de LinkedIngroep te vinden zijn.
We nodigen anderen van harte uit lid te worden van de groep en er hun bijdragen aan te leveren.
In het bijzonder nodigen we al degenen uit, die het afgelopen jaar al met ons meegedacht hebben, zoals de mensen die op onze bijeenkomsten waren en die onze C3 Courant ontvingen.

We zien u graag op de M3 groep.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl