De zevende functie van taal in het advieswerk

Taal speelt in het advieswerk een belangrijke rol. Als een klant iets twee of drie keer zegt, dan weet je als adviseur dat er wat speelt waar je dieper op in hebt te gaan. Als een klant in containerbegrippen spreekt (bijvoorbeeld ‘het is aan een dood paard trekken’), weet je dat je naar concrete voorbeelden hebt te vragen om een beeld te krijgen waar het over gaat. Maar taal speelt ook een andere rol: de beïnvloeding door de adviseur. Hoe gebruikt de adviseur taal om door te dringen tot wat er bij de klant gebeurt? Met taal proberen te beïnvloeden of te manipuleren? Bepaalt onze manier van spreken ‘de werkelijkheid’ van de klant?

Lees meer