Boeken

                Circus Governance

circus_governanceRuim denken is het devies van C3 adviseurs en managers. Dat doen we in onze adviespraktijk door oplossingen in een breder kader te plaatsen en in onze bestuurs- en managementpraktijk door organisaties nieuwe concrete perspectieven te geven. We dragen bij aan wetenschappelijk onderzoek door promotieonderzoeken van C3’ers. Door onze publicaties, weblogs en workshops delen we onze kennis en inzichten met de gezondheidszorg. We dragen graag bij aan het maatschappelijk debat over de gezondheidszorg en verbetering van de besturing daarvan.

Governance is één van de thema’s waar C3 al lang een rol in vervult. Zo namen wij het initiatief tot de commissie Health Care Governance en gaven we samen met iBMG een van de eerste leergangen voor toezichthouders.

Met dit boekje ‘Circus Governance’ levert C3 graag een frisse en speelse bijdrage aan de ontwikkeling van Health Care Governance in Nederland. Dit boekje nodigt uit om governance anders te bekijken en er een vernieuwd debat over aan te gaan.

Informatie

Titel: Circus Governance
Auteur: Hans Hoek
Prijs: Gratis

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl