Coaching en begeleiding Raad van Bestuur

Coaching en begeleiding RvB

Advies en coaching raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie. Hij geeft leiding aan het management, legt verantwoording af aan de raad van toezicht, overlegt met ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. Hij overlegt en onderhandelt met externe partijen. In al die situaties spelen belangen. De raad van bestuur kan bijna nergens vrij van gedachten wisselen over wat hem bezighoudt. Dat kunnen strategische keuzen zijn, het omgaan met moeilijke problemen of moeilijke mensen, maar ook reflectie op het eigen handelen. Bij een meerhoofdige raad van bestuur vraagt ook de onderlinge samenwerking of reflectie.
Een bestuurder heeft behoefte aan een klankbord en iemand met wie hij vrij kan reflecteren op zijn handelen en zijn denken. In de eigen organisatie is zo iemand moeilijk te vinden, vanwege de belangen en de gezagsverhoudingen.

Steeds vaker kiezen bestuurders daarom voor een onafhankelijke gesprekspartner, die hem (of hen, bij meer bestuurders) kan helpen te reflecteren op het eigen handelen en mee kan denken over vraagstukken, zoals hierboven genoemd.
Het is voor iedere RvB van belang om over zo’n onafhankelijke gesprekspartner te beschikken, maar het is zeker noodzakelijk:

  • Als iemand begint aan zijn eerste functie als bestuurder
  • Als meerdere personen een nieuwe samenwerking aangaan als raad van bestuur van een organisatie
  • Als de verhouding van de RvB met de RvT, de medische staf, ondernemingsraad, cliëntenraad of het managementteam te wensen overlaat.
  • Als een bestuurder aan de vooravond van zijn vertrek staat en zijn erfenis netjes wil achterlaten
  • Als de organisatie in zwaar weer verkeert of voor complexe verandervraagstukken staat.

 

Consultants van C3 worden vaak door bestuurders gevraagd als professionele externe gesprekspartner in een van deze situaties. De consultant, die als bestuursadviseur optreedt, heeft zelf ruime ervaring met bestuurlijke vraagstukken. Hij is zelf (interim)bestuurder geweest, heeft kennis van governance vraagstukken en ervaring met grote veranderingen. De rol van deze bestuursadviseur kan op verscheidene manieren invulling krijgen. Bij een nieuwe bestuurder of een nieuw samengestelde raad van bestuur, is de rol vaak coachend en reflecterend. Dan kan de bestuursadviseur de bestuurder helpen valkuilen te vermijden. Bij de verhoudingen in de organisatie  gaat het over relaties en communicatie. Bij sanering en veranderingsprocessen levert de bestuursadviseur een meer inhoudelijke bijdrage.

Hans Hoek, Eveline Kroezen en Harco de Bruin vervullen regelmatig een rol als bestuursadviseur of coach van de raad van bestuur.

Contactpersoon:  dr. ir. Hans Hoek
Telefoon 033-4343170
Mail: info@c3am.nl

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

Contact opnemen >