Coaching

Coaching

Een belangrijk onderscheid is of iemand door zijn baas op coaching gestuurd wordt of dat hij/zij er zelf voor kiest. In de eerste situatie moet je procedurele afspraken maken om te zorgen dat je er bent voor de coachee en niet voor diens baas. Belangrijk daarbij is o.a. dat de coachee over de resultaten van de coaching rapporteert aan zijn baas en dat de coach dat niet overneemt.

We spraken er ook over hoe sturend je als coach wel of niet moet zijn. Als de coaching gericht is op gedrag en positie van de coachee in de werksituatie, moet de coach vooral vragend zijn, zodat de coachee zelf haar/zijn weg kan ontdekken.

Als iemand coaching zoekt, omdat hij/zij aan een nieuw vak begint (bestuurder, bestuurssecretaris), dan verwacht deze te leren van de ervaring van de coach en tips and tricks te horen. Dan is de coach meer sturend en verwacht de coachee dat ook.

Coaching moet een duidelijk begin en eind hebben. We zijn het er over eens dat zes coachingsgesprekken wel ongeveer het maximum is. Dat ligt anders bij de rol van ‘trusted friend’, waarbij de C3’er gesprekspartner is voor een ervaren bestuurder, die reflectie buitenshuis zoekt. Dan kan het zinvol zijn om met een vaste frequentie gedurende langere tijd reflectiegesprekken te hebben. Dan is twee jaar wel ongeveer het maximum.

We bespraken ook welke methode je als coach gebruikt. Enkelen van ons hebben goede ervaringen met de GROW methode of de werkwijze van waarderend onderzoeken. Andere coachen meer intuïtief.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl