Collega Ulrich Oron spreker op regionaal symposium geriatrie & revalidatie
‘Hoe helpen we samen patiënten met spasticiteit?

Collega Ulrich Oron spreker op regionaal symposium geriatrie & revalidatie
‘Hoe helpen we samen patiënten met spasticiteit?'

Op donderdag 27 februari 2020 was collega Ulrich Oron in Assen spreker op een regionaal symposium ter bevordering van de samenwerking tussen revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde en fysiotherapeuten.

Patiënten met uiteenlopende diagnoses kunnen last hebben van een verhoogde spierspanning en/of spasticiteit,  waardoor het functioneren wordt belemmerd. Ook patiënten die onder behandeling zijn bij een specialist ouderengeneeskunde kunnen hier hinder van ondervinden. Dit regionale symposium had als doel om met de betrokken disciplines te kijken hoe men met innovatieve middelen en samenwerking, de oudere patiënten met spasticiteit zo optimaal mogelijk kan helpen.

Het symposium was georganiseerd door Revalidatie Friesland en de afdeling Revalidatie Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Bij samenwerking tussen verschillende disciplines in de zorg is er een authentieke drive om gezamenlijk de patiënt van zo goed mogelijk zorg te voorzien. Er leven echter altijd vragen omtrent de regelgeving en financiering: wat mag en wat mag niet? Wat kan en wat kan niet?

Op het symposium gaf Ulrich allereerst helderheid over de bekostiging van de medisch specialistische revalidatiezorg. De Revalidatiegeneeskunde heeft een afwijkende DBC-structuur, na een tien jaar durend ‘ontwikkelspoor’ waarin de DBCs meer moesten worden afgestemd op de praktijk. Afwijkend is dat de behandeluren mee worden geregistreerd als zorgactiviteiten en gewogen meetellen in de DBC afleiding. Ook is er expliciet ruimte voor intercollegiale consulten. Tenslotte gelden er afwijkende afsluitregels.

Vervolgens ging Ulrich in op de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), die bedoeld is om kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname weer richting de thuissituatie te begeleiden. Voor deze zorg is de Specialist Ouderengeneeskunde verantwoordelijk. Na een geriatrisch assessment in het ziekenhuis wordt de aanspraak op GRZ toegekend. Dit moet binnen 1 week gebeuren en de GRZ mag in principe maximaal 6 maanden worden geleverd.

Tijdens de ambulante GRZ periode na het eerstelijnsverblijf, kan er ook Zvw- wijkverpleging worden aangevraagd, of WMO-zorg voor de dagelijkse activiteiten. Bij ouderen is het ook vaak het geval dat zij al Wlz zorg krijgen. Op het symposium ging Ulrich in op de wisselwerkingen tussen MSRZ, GRZ, Wlz en Wmo zorg. Zowel in de regels als in de financiering.

Naast het persoonlijk contact tussen de zorgverleners is inzicht in de regelgeving én financiering bij samenwerking cruciaal. Dit maakt de samenwerking houdbaar en effectief.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl