Collega Ulrich Oron verzorgt (Engelstalig) gastcollege aan de Rijksuniversiteit Groningen

Op donderdag 29 september 2022 geeft collega Ulrich Oron weer een Engelstalig gastcollege aan de Rijksuniversiteit Groningen; over het Nederlandse gezondheidszorgstelsel, de financiering ervan en de specifieke financiering en vergoedingen van geneesmiddelen. Toehoorders zijn internationale studenten die een module ‘pharmaco-economics’ volgen bij Prof. dr. Postma, faculteit Medische Wetenschappen, afdeling farmacie, farmaco-epidemiologie en farmaco-economie.

In het college gaat Ulrich in op hoe het Nederlandse zorgstelsel nu wordt gefinancierd en op welke manier en in welke vormen wij solidariteit (o.a. inkomenssolidariteit en risicosolidariteit) hebben geborgd in ons stelsel. Voor een internationaal publiek kan ons zorg(verzekerings)stelsel op dat punt model staan.

Het college wordt afgerond met een discussie met de studenten over wat zij nu vinden dat de plek zou moeten zijn van gezondheidseconomie in de besluitvorming bij pakketopname, in de hoop hen verder te helpen in hun beeldvorming. Moet het beleid hierin zeer strikt zijn, of moet er ruimte zijn voor interpretatie?

Ulrich Oron verzorgt dit college inmiddels al ruim 10 jaar met veel enthousiasme en plezier.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl