Effectiviteit van manager, team en individu

bnr-comanagement

Hoe boek ik resultaten met teams?
Hoe maak ik het werk leuk?
Hoe zorg ik dat er goede zorg geboden wordt?

 

Een manager in de zorg geeft leiding aan teams van medewerkers die zijn opgeleid om hun professie uit te oefenen. Dat gaat vaak goed en soms niet.

C3 biedt een pakket diensten aan om uw organisatie kracht en elan te geven.
Kern van de aanpak is dat met huidige mensen en middelen gewerkt wordt. Eigen motivatie en eigen mogelijkheden staan voorop. Een diagnose is nodig om te begrijpen wat er aan de hand is, maar een perspectief is nog veel essentiëler.
C3 biedt de begeleiding bij het schetsen van perspectief en het behalen van resultaten.
De begeleiders van C3 hebben ervaring met management in de zorg en zetten gedragswetenschappelijke kennis in.

De volgende diensten worden aangeboden:

Coach de coach
De dienst persoonlijke coaching wordt aangeboden om managers te leren hoe zij resultaten met teams kunnen halen. De persoon van de manager en de actuele werkpraktijk staan hierbij centraal. Vragen als hoe houd ik mijn medewerkers gemotiveerd, hoe zorg ik dat ze doen wat ze moeten doen en wat doe ik als het niet loopt, komen aan de orde.
Het resultaat van de coaching is dat de kandidaat geleerd heeft hoe eigen zwaktes omgezet
moeten worden in gedrag waarmee resultaten gehaald kunnen worden.
De kosten van een coachingstraject van zes bijeenkomsten bedraagt € 1900,-- ex btw.

Co-management

Soms is extra management capaciteit nodig. Dat kan verschillende redenen hebben.

Er is net een nieuwe manager. Een tijd gelijk op werken met een ervaren manager kan een goede manier zijn om de nieuwe manager stevig in het zadel te krijgen.
De taakopdracht van de huidige manager is tijdelijk te omvangrijk of te complex. Dit terwijl er wel snel resultaten gehaald moeten worden.
De inzet van een co-manager zorgt ervoor dat het afbreukrisico voor een nieuwe manager verkleind wordt en dat resultaten geboekt worden op het tijdelijke meerwerk van de manager.
De kosten van co-management bedragen € 2250,--ex btw per week bij een inzet van drie dagdelen per week.

 

Ontwikkelassessments
De juiste persoon op de juiste plaats. Voor het bereiken van goede resultaten is een goede fit tussen persoon en functie van groot belang. De psychologen van C3 hebben het instrumentarium, de ervaring en de kennis van de sector om een scherpe analyse te kunnen maken van de capaciteiten van een medewerker, gekoppeld aan een ontwikkelingsperspectief.
Een assessment bestaat uit een telefonische intake met de opdrachtgever, erkende en gevalideerde testen, assessment oefeningen en een gesprek.
Het resultaat is een rapportage met een uitgewerkt ontwikkelingsprofiel dat zicht geeft op de mogelijkheden en de uitdagingen van de kandidaat.
Ontwikkelassessments zijn er vanaf € 2100,-- ex btw.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding helpt managers scherp te krijgen waar ze staan in hun loopbaan.
Dit traject is gericht op het inzichtelijk maken van persoonlijke keuzemogelijkheden. Vragen als waar sta ik en waar ligt mijn persoonlijke ambitie de orde, dit afgezet tegen de eisen die toekomstige functies stellen aan competenties. Resultaat van dit traject is dat de manager weet waar hij staat. Dat kan leiden tot een vertrek uit de organisatie, maar ook het volgen van een opleiding en een hernieuwd enthousiasme voor de huidige functie. Het eerste gesprek vindt plaats met de kandidaat en de opdrachtgever. De kosten van een gemiddeld traject bedragen € 2300,-- ex btw.

Conflictmanagement
Conflicten binnen en tussen teams doen een aanslag op het werkplezier van mensen. Het open bespreken van de belangen en het maken van zakelijke afspraken kan zorgen voor een werkbare situatie waarin de energie gebruikt kan worden voor de echt belangrijke dingen.
De kosten van de begeleiding van conflictmanagement sessies bedragen € 187,50 per uur.
De kosten van een gemiddeld traject bedragen € 2000,-- ex btw.
C3 werkt met conflictbemiddelaars die een mediationopleiding gevolgd hebben.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Harco de Bruin, adviseur.
e h.d.bruin@c3am.nl

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl