De geloofwaardigheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder

Datum: 24-06-2009

De geloofwaardigheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder

Deze titel bevat een paar begrippen die in termen van besturen verband met elkaar houden. Het gaat om het hebben of krijgen van verantwoordelijkheid met daaraan gekoppeld de vraag of de bestuurder zelf geloofwaardig is in het dragen van die verantwoordelijkheid.
Dit leidt tot vragen als: wat is besturen, hoe moet je dat doen en welke verantwoordelijkheid zit daaraan vast? Als dat dan helder is, dan rijst vervolgens de vraag of de bestuurder op een geloofwaardige
wijze vorm geeft aan zijn verantwoordelijkheid.
Wanneer is hij dan geloofwaardig en wat maakt dat hij dit juist niet zou zijn. En als hij op een geloofwaardige wijze zijn verantwoordelijkheid vervult, leidt dat dan tot goed bestuur?
Een en ander zal ik bespreken aan de hand van het systeemtheoretische besturingsmodel van Kickert.
Dit model gaat uit van twee boxen, het besturingsorgaan (BO)en het besturingssysteem (BS). De twee boxen zijn met pijlen verbonden. Er loopt een pijl van het BO naar het BS en vice versa.
De pijlen geven informatiestromen weer. Het BO krijgt informatie van het BS, verwerkt die informatie en zendt informatie terug over het gewenste functioneren van het BS (de organisatie).
Het BO is normerend en kwalificerend over wat er binnen het BS moet gebeuren. Uiteraard is dit een heel eenvoudige weergave van de werkelijkheid, maar laten we dit eens onderzoeken.

Het is voor het BO noodzakelijk om de werking en de grenzen van het BS te kennen.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl