De huisarts die wil voorkómen

28-03-2019

De huisarts die wil voorkómen

Op 21 maart was Gordon Oron bij C3 – de broer van onze collega Ulrich.

Gordon bemerkte dat hij als huisarts in de zorg voor ouderen vaak te laat was om huisartsengeneeskunde effectief in te zetten. De oudere patiënt die niet tot nauwelijks bij de huisarts in beeld was, kwam ten val en werd op de grond gevonden of werd om wat voor reden dan ook (veelal) in het weekend of in de nacht ingestuurd naar de Spoedeisende Hulp. Op het moment dat het (te) laat was, werd zijn hulp als huisarts ingeroepen. Dat leverde Gordon frustratie op. Hij vond dat hij achter de feiten aan holde en hij vroeg zich af of dat anders kon.

Het bleek dat onder zijn 370 patiënten van 70 jaar en ouder er 121 ‘niet in beeld waren’. Vanuit preventie gedacht, is een werkwijze opgezet om te bezien of deze niet in beeld zijnde groep toch kwetsbaarheden hebben die tot onvoorziene, medicaliserende situaties leiden. Door een samenwerkingsverband op te zetten met de gemeente, de wijkverpleegkundigen, de vrijwilligersorganisatie en de huisartsen is het nu mogelijk om de niet in beeld zijnde groep te benaderen en te screenen als een 70-plusser dat wil. Wat is opgezet als experiment, verloopt nu succesvol onder de naam ‘Consultatiebureau voor Ouderen’. Die naam is misschien wat misleidend omdat in het verleden in diverse plaatsen in navolging van het consultatiebureau voor kinderen ook iets dergelijks is opgezet voor ouderen. Dat was veelal geen succes. Maar het Consultatiebureau à la Gordon is anders. De wijkverpleegkundige gaat 1x per 2 jaar op huisbezoek. Dat wordt op prijs gesteld. Het blijkt dat 70% van de ouderen een probleem heeft waaraan iets valt te doen. De wijkverpleegkundige gebruikt voor de screening het instrument TraZAG en dat blijkt goed te werken.

Preventie is ook voor ouderen van belang en het Consultatiebureau levert daaraan een mooie bijdrage. Het Consultatiebureau heeft huisarts Gordon ook iets opgeleverd: zijn bordje is minder vol; hij hoeft niet meer achter de feiten aan te hollen. Daarnaast is een kostenbeparing door preventie in plaats van curatie ook mooi meegenomen.

Gordon heeft met bevlogenheid over de ontwikkeling van het Consultatiebureau voor Ouderen verteld. Die bevlogenheid zit in de familie, hebben we als C3-ers geconstateerd.

 

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl