Diensten

Governance & Strategie

Goede governance is essentieel voor het organiseren van goede zorg. Governance is direct gekoppeld aan de strategische keuzen van een organisatie. De keuze voor je maatschappelijke rol, hoe je die vormgeeft en of je dat alleen doet of in samenwerking met anderen zijn bepalend voor de strategie en voor de wijze waarop de governance ingericht wordt om die strategie te realiseren. Dat is geen eenmalige keuze, maar een permanent proces van aanpassen aan de veranderende maatschappelijke context en zoeken naar werkbare oplossingen binnen de wet- en regelgeving.

C3 wordt vaak gevraagd bij het nadenken over strategische keuzen. Als die leiden tot de behoefte aan samenwerking ondersteunt C3 besturen en toezichthouders bij het proces om te komen tot een fusie, een concern of een andere vorm van samenwerking. C3 helpt bestuurders en toezichthouders bij het inrichten van de governance van hun organisatie of samenwerkingsverband, bij het goed functioneren daarvan en bij het streven naar permanente verbetering door evaluatie en bijstelling van de governance en de besluitvorming. Omdat C3’ers bestuurlijke en toezichthoudende ervaring hebben, zijn ze een gedegen sparringpartner voor hun opdrachtgevers.


Organiseren & Ontwikkelen

Veranderingen dringen zich van buiten de organisatie op. Ook zijn er ambities en ideeën om iets nieuws te realiseren. Veelal zal het een combinatie zijn. Diverse onderdelen van de organisatie of andere partijen zijn betrokken. Het tempo is hoog. Niet alles is even duidelijk en niet iedereen zit op één lijn. Er is overzicht nodig en een ordening in hoofd- en bijzaken. Soms kan een dergelijk traject wel een frisse blik van buiten, een probleemoplosser of een buitenboordmotortje gebruiken.
C3 biedt ondersteuning in de vorm van (organisatie)coaching, project- of programmamanagement. C3 gebruikt daarbij actuele veranderkundige en organisatiekundige inzichten in combinatie met langdurige en brede ervaring in de zorg. Voorafgaand worden afspraken gemaakt over de beoogde resultaten en de verwachte bijdrage van C3. Zo kan worden gevolgd wat C3 toevoegt.


Zorgprocessen & Bedrijfsvoering

Kwalitatief goede zorgverlening en een gezonde bedrijfsvoering zijn twee zijden van een medaille. Omdat de meeste C3-ers als professional in de uitvoering van de zorg hebben gewerkt en/of in managementfuncties werkzaam zijn geweest, weten zij uit ervaring hoe belangrijk het is om beide perspectieven in balans te ontwikkelen. Of professionals nu zelf-organiserend zijn of te maken hebben met leidinggevenden: de kwaliteit van zorg èn de kosten-batenverhouding dienen op orde te zijn.
Vraagstukken die klanten aan C3 voorleggen hebben veelal te maken met: procesoptimalisatie, continue verbetering kwaliteit & borging (PDCA), invoering van innovatieve concepten en onderzoek naar kosteneffectiviteit & doelmatigheid. De nadruk kan komen te liggen op het uitvoeren van onderzoek maar evenzeer op het realiseren van resultaten of het begeleiden om die resultaten te behalen. C3 zorgt voor een adequate aanpak passend bij het beoogde resultaat.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl