Erbij of eraf: Overdracht van bedrijfsonderdelen in zorg en welzijn

Erbij of eraf: Overdracht van bedrijfsonderdelen in zorg en welzijn

C3 adviseert en ondersteunt regelmatig processen waarbij zorg- of welzijnsinstellingen bedrijfsonderdelen afstoten of van andere aanbieders overnemen of tot outsourcing van taken komen die niet tot de core business horen. Daarbij komen hele ander zaken kijken dan bij een fusie. We hebben zowel veranderkundige kennis over dit soort processen als kennis en ervaring met strategische, juridische, financiële en HR aspecten van de overdracht van bedrijfsonderdelen. Ook adviseren we over de governance, gedrags- en motivatie aspecten van deze transities. Vanwege deze veelheid van kennis en ervaring hebben we besloten een college ‘Erbij of eraf’  over overgang van bedrijfsonderdelen te maken, dat we volgend jaar in open vorm (en misschien ook in company) gaan aanbieden onder de noemer ‘C3 Kennis Connect’.

Ter voorbereiding op dit college hebben we op 13 november als collegae onder elkaar onze kennis en ervaring over de overdracht van bedrijfsonderdelen gedeeld. Een inventarisatie van te voren leverde een breed scala aan ervaringen in opdrachten op en een goed overzicht van alle elementen die aan de orde komen. Het mes van deze vrijdagse C3 ontmoeting (online) sneed dus aan twee kanten. Enerzijds werkten we aan onze eigen kennisdeling en professionele ontwikkelingen en anderzijds verzamelden we de input voor een rijk en gevarieerd college ‘Erbij of eraf’. Dat college zal op open inschrijving beschikbaar zijn voor onder andere bestuurders, directeuren, toezichthouders en bestuurssecretarissen.
De aankondiging van dit college kunt u binnenkort op onze website verwachten. Heeft u nu al belangstelling, stuur dan een mailtje naar secretariaat@c3am.nl, dan stellen we u te zijner tijd op de hoogte van de beschikbaarheid van het college.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl