Boeken

Handreiking 'Met oog voor Kwaliteit en Veiligheid'

c3am_720x588pxNaast het toezicht op de bedrijfsvoering wordt toezicht op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening steeds belangrijker. Veiligheid wordt meestal in één adem met kwaliteit genoemd. Beide begrippen zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Daarom gaan we in deze bundel uit van ‘Kwaliteit en Veiligheid’.

De raad van bestuur is volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de dienstverlening die door de organisatie en professionals aan cliënten en patiënten wordt geleverd. Bij die verantwoordelijkheid hoort de bestuurlijke bevoegdheid om maatregelen te nemen om kwaliteit en veiligheid te bereiken en te borgen. En de plicht daarover verantwoording af te leggen.

De raad van toezicht houdt toezicht op deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur en op de uiteindelijke kwaliteit en veiligheid die de organisatie realiseert.

Maar hoe doe je dat als toezichthouders? Wat wil je weten? Wat moet je doen? Wat is eigenlijk kwaliteit en veiligheid? Hoe wordt die gemeten en beoordeeld? Hoe weet je of de raad van bestuur kwaliteit en veiligheid op orde heeft? En of de opvattingen van cliënten, professionals en organisatie over wat goede kwaliteit is, overeenstemmen en of iedereen ook naar die opvattingen handelt?

In deze handreiking voor toezichthouders gaan we in op deze vraagstukken en geven we tips en aandachtspunten voor toezicht op kwaliteit en veiligheid.

Informatie

Titel: Handreiking 'Met oog voor Kwaliteit en Veiligheid'
Auteur: Hans Hoek en Bart Wijnbergen
Prijs: Gratis

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl