Het managen van kenniscentra

Datum: 30-10-2009

Het managen van kenniscentra

In zorgorganisaties in de verpleging en verzorging, de gehandicaptenzorg en in de GGZ zijn zorg en behandelprofessionals vaak bijeengebracht in een organisatie onderdeel, soms kenniscentrum genaamd of iets wat daarop lijkt. Kenmerkend van deze vorm van organiseren is dat de professionals niet in het zelfde organisatie onderdeel zijn ondergebracht als de primaire zorgteams. Hiermee worden deze medewerkers op enige afstand van het primaire proces geplaatst. Vaak hebben zij een adviserende rol en/of zijn zij behandel verantwoordelijk. Het gaat om artsen, sociaal wetenschappers, gespecialiseerde verpleegkundigen, paramedici, psychiaters, systeemtherapeuten en geestelijk verzorgers. Er zijn vele manieren om met het organiseren van deze professionals om te gaan, en er is geen ideaaltypisch kenniscentrum. Toch zijn er wel thema’s en vraagstukken die in al deze organisatie vormen hetzelfde zijn. Te denken valt aan de wijze van financering, de organisatie van de dienstverlening, de coördinatie mechanismen, bedrijfsmatigheid, de verbinding met de moederorganisatie, de vormgeving van de zorg en behandelprocessen, ICT, leiding geven, verantwoording afleggen aan klanten en de positie en verantwoordelijkheid van de behandel verantwoordelijken. Bart Wijnbergen en ik gaan de komende maanden werk maken van het functioneren van deze centra. Met welke dilemma’s hebben de bestuurders en de managers van deze centra te maken? Wat zijn de uitdagingen? Wat is gesneden koek? Kortom, een breed onderwerp. Ons doel is om meer licht op dit diffuse onderwerp te laten schijnen en concreet samenhangend beeld te schetsen van de vraagstukken en de oplossingen.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl