Het nut van de vereniging in de zorg

Het nut van de vereniging in de zorg

In onze C3 ontmoeting bespreken we regelmatig een artikel om ons een beeld en een mening te vormen. Op 25 september was dat het artikel ‘De Vereniging is zo gek nog niet’ van verschillende  NSOB auteurs verschenen in het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2/2020 en gebaseerd op het onderzoek ‘Onderzoek alles en behoud het goede, Herwaardering van het Verenigingsmodel’ van dit jaar (https://www.nsob.nl/denktank/overzicht-van-publicaties/onderzoek-alles-behoud-het-goede). NSOB heeft een model ontwikkeld.

We hebben niet het model ter discussie gesteld, maar gekeken of het model ook toepasbaar is op de stichting en wat voor verschillen dat oplevert. Als gedachtenexperiment hebben we gekeken wat er anders zou zijn als groot ziekenhuis een vereniging werd en wat dat zou betekenen voor de vier krachten uit het model.

We stelden vast dat er ook bij een stichting (meer dan) genoeg noodremmen zijn: de medische staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de raad van toezicht. Voegt een algemene ledenvergadering daar nog wat aan toe (nog los van de vraag of ‘noodrem’ de goede functie voor een ALV is). Wij betwijfelen dat. De richtingwijzer komt van MT, opnieuw medische staf en de VAR. Hier zouden leden nog extra richting kunnen geven. Conflictoplossing, wat NSOB een van de effecten van de ontluchter ziet, is ook in een ziekenhuis als vereniging lastig, omdat er zo veel belangen door elkaar lopen. Wel kan een vereniging misschien meer brandstof geven als de leden zeer betrokken en gemotiveerd zijn. Anderzijds komt in een ziekenhuis veel brandstof uit de gedrevenheid van de professionals.

Onze conclusie was dat het zeker de moeite waard is om in delen van zorg te onderzoeken of een vereniging beter werkt dan een stichting, maar dat dit niet vanzelfsprekend is. Het NSOB model geeft krachten weer die in iedere rechtspersoon ontwikkeld kunnen worden. Dat het daar vaak aan ontbreekt, los je niet op door de structuur te veranderen.

 

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl