Invloed van adviseurs

Invloed van adviseurs

Elsbeth Reitsma is door het blad MT uitgeroepen tot één van de vijf invloedrijkste adviseurs van Nederland. We meldden dat al eerder (lees hier).

In hetzelfde decembernummer van MT staat ook een artikel over de macht van de adviseur. Daarin wordt Hans Hoek geciteerd, naast Jaap Boonstra en Ton de Korte (vice voorzitter OOA). Hans gaat met name in op de hypes in organisatieadvies, zoals ‘Porter’, ‘lean’ en ‘zelfsturing’ en het risico als die door adviseurs te eenzijdig gepromoot worden (Artikel De macht van de adviseur).

 

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl