De kennisontwikkeldag op 23 november 2017

De kennisontwikkeldag op 23 november 2017

De missie van het Platform Advieskwaliteit is om organisatieadvisering verder te professionaliseren door haar kennis-component te versterken. In dit kader organiseert het Platform in samenwerking met de Wetenschappelijke Raad van de Ooa op 23 november a.s. een kennisontwikkeldag. Hierbij worden vier parallelle kennisworkshops gehouden over uiteenlopende thema’s en in verschillende vormen:

  • twee ontwikkelworkshops om nieuwe kennis te ontwikkelen over de thema’s
    •  strategieën voor adviesprojecten, waarbij de opdrachtgever zelf (een deel van)  het probleem is;
    • strategieën om de impact van adviesopdrachten te versterken.
  • een evaluerende workshop om kennis, opgebouwd uit eerdere ontwikkelworkshops, te evalueren en verder uit ontwikkelen over strategieën voor het goed omgaan met inherent pijnlijke verandertrajecten
  • een methode ontwikkelende workshop over het thema onorthodoxe interventies (uitgaande van het idee dat professioneel toegepaste  en uitgevoerde onorthodoxe interventies na een ontwikkelproces ook kennisintensief zijn).

De kennisworkshops van het Platform, zoals in het afgelopen jaar ontwikkeld, zijn gericht op het expliciteren, valideren en generaliseren van de ervaringskennis van de deelnemers. Er wordt gewerkt op basis van door deelnemers ingebrachte cases (daarom wordt er enige, overigens zeer beperkte, voorbereiding van de deelnemers gevraagd). Het doel van dergelijke kennisworkshops is leren en inspiratie opdoen voor de deelnemers en voor het adviesvak het ontwikkelen van relevante en valide kennis.

De kennisontwikkeldag vindt plaats in Houten van 13:30-19:00 uur; het aantal deelnemers is maximaal 50. Het convocaat met onder meer een verdere toelichting, wat de kosten zijn en hoe men zich kan inschrijven, wordt zeer binnenkort op de Ooa-Website geplaatst.
Nadere informatie is te verkrijgen bij het Platform Advieskwaliteit via het secretariaat van C3 adviseurs en managers:  033 4343170.

Namens het Platform,
Joan van Aken.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl