Maarten Oosterkamp

Maarten Oosterkamp (1966) heeft brede kennis van en ruime ervaring in de gezondheidszorg, in het bijzonder bij brancheorganisaties, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Maarten verbindt de macro-beleidsontwikkelingen in de zorg met concretisering daarvan in zorgontwikkeling en zorgcontractering. Hij is een ervaren onderhandelaar en netwerker, met oog voor het geheel en respect voor de verschillende belangen.
Maarten ondersteunt branche- en beroepsorganisaties, zorginkopers, zorgaanbieders en overheden bij samenwerking, afstemming en op één lijn brengen van belangen tot een werkbare en bestendige oplossing. Hij vervult daarin rollen bij bestuurlijke vraagstukken, belangenbehartiging, bekostigingsvraagstukken, zorgcontractering, zorgontwikkeling , samenwerking binnen en tussen organisaties en het realiseren van concrete projecten.

Maarten is een verbindende netwerker. Met zijn analytisch vermogen en brede kennis is hij in staat om complexe vraagstukken uiteen te rafelen en terug te brengen tot de kern. Daarmee kern legt Maarten de basis voor open constructieve onderhandelingen, gericht op een goede uitkomst voor alle partijen. Hij verliest de maatschappelijke context, waarbinnen de uitkomsten bereikt moeten worden, daarbij geen moment uit het oog. Maarten denkt steeds stappen vooruit en heeft verschillende scenario’s voor ogen.
Maartens creativiteit en zijn charmante, verbindende persoonlijkheid helpen bij het overbruggen van verschillen tussen mensen aan de onderhandeltafel. Mede door zijn liefde voor en ervaring als musicus in een band, weet Maarten dat arrangementen niet vanzelf tot stand komen. Het is een combinatie van rolverdeling, hard werken, duidelijke afspraken en goed blijven luisteren. Maarten weet ook wanneer er hard onderhandeld moet worden en het zoeken naar harmonie nog even niet aan de orde is.

Maarten heeft een achtergrond als muziektherapeut. Vervolgens studeerde hij aan de VU af in bestuurskunde en politicologie.Hij volgde verschillende opleidingen in o.a. onderhandelen, strategie, besturen en bestuursondersteuning en de omgang met de media. Maarten heeft bij een veelheid van organisatie bijdragen geleverd en kennis en ervaring opgedaan met zorgontwikkeling, programmamanagement, brancheontwikkeling, eHealth en preventie, patiëntveiligheid, zorginkoop, programmaontwikkeling en samenwerking.

Maarten brengt beleids- en samenwerkingsvraagstukken tot een maatschappelijk en werkbaar resultaat

Telefoonnummer: 06-28849440
E-mail:
m.oosterkamp@c3am.nl

Opdrachten van Maarten

  • Coördinator onderhandelingen namens een brancheorganisatie voor het Integraal Zorg Akkoord.
  • Netwerkbouwer project ‘Tijd voor Verbinding’ ter verbetering patiëntveiligheid in medisch specialistische zorg.
  • Programmamanager opleidingen.
  • Zorgontwikkelingsmanager zorgpaden.
  • Bijdragen aan hoofdlijnenakkoorden.
  • Bestuurssecretaris brancheorganisatie.
  • Beleidsadvies ontwikkeling ggz in Nederland.
  • Ontwikkeling verenigingsstructuur voor een brancheorganisatie.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl