Omgaan met pijn in organisaties en in het advieswerk

Omgaan met pijn in organisaties en in het advieswerk

Pijn is onlosmakelijk verbonden met ons menszijn. Het ervaren van pijn is een belangrijk signaal dat er iets mis is in ons lichaam en vormt een prikkel om actie te ondernemen. Precies daarom is er in de gezondheidszorg veel aandacht voor het specificeren en klasseren van pijn. Pijn kan acuut zijn of zich geleidelijk manifesteren, het kan chronisch zijn of juist van voorbijgaande aard. Er kan sprake zijn van lichamelijke pijn, maar ook van geestelijk lijden. Pijn kan verbonden zijn met een bepaald lichaamsdeel, maar ook voortkomen uit het gemis ervan (zoals bij fantoompijn). Om pijn te bestrijden is het belangrijk dat patiënt en zorgverleners zo accuraat mogelijk onder woorden kunnen brengen van welk soort pijn er sprake is. Is dat anders als we niet kijken naar mensen, maar naar organisaties? Laten inzichten over het spreken over pijn, de omgang met pijn en over het bestrijden van pijn zich vertalen naar de organisatieadviespraktijk bij het doorvoeren van lastige veranderingen in organisaties?

Samen met Tibor Goossens, Peter Terlouw en Mark van Twist heeft Elsbeth Reitsma een artikel geschreven over ‘Pijn bij verandering – De adviseur als talige diagnosesteller, voorschrijvend behandelaar of verlichter van pijn’.
Het artikel is geplaatst in het tijdschrift M&O (jaargang 75, nr. 1, 2021).

 

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl