Onze rol

Onze rol

Adviseur
Verschillende opdrachten vragen om verschillende rollen. Onderscheidend is de vraag of de C3 consultant managementverantwoordelijkheid draagt of niet. De term ‘adviseur' is van toepassing als wij iemand adviseren die managementverantwoordelijkheid draagt. Dat kan de raad van bestuur zijn, de directeur of de manager. Dan wel meerdere raden van bestuur als organisaties samenwerken. En we adviseren raden van toezicht over governance vraagstukken. Het advies kan inhoudelijk zijn, het kan een vorm van begeleiding zijn, we kunnen de verantwoordelijke ondersteunen of hem/haar coachen. We zijn zeer betrokken en geven goede adviezen, maar de ander beslist.

Manager
Anders is het als we zelf managementverantwoordelijkheid dragen. Dat kan zijn als projectmanager, verantwoordelijk voor een tijdelijk project met een goed omschreven eindresultaat. Maar het kan ook zijn als tijdelijke verantwoordelijke in de lijn. Als directeur of tactisch manager leiden we soms een bedrijfsonderdeel waar een verandering moet plaatsvinden of een probleem moet worden opgelost. Ook dan maken we vooraf duidelijke afspraken over het door ons te realiseren resultaat. In deze functies is de raad van bestuur onze opdrachtgever.

Bestuurder
Vaker zijn we zelf eindverantwoordelijk bestuurder van de hele organisatie, waarbij we verantwoording afleggen aan de raad van toezicht. We kunnen inmiddels bogen op ruime ervaring als interim-bestuurder van organisaties in alle sectoren van de gezondheidszorg. Ook in interim-bestuur zijn we onderscheidend. Onderscheidend in de kennis en ervaring van onze consultants die als interim-bestuurder optreden. Onderscheidend in resultaatgerichtheid en de resultaten die we bereiken. Maar vooral onderscheidend in wat we achterlaten. Wij zetten processen in gang die tot blijvende veranderingen leiden. Veranderingen die op draagvlak kunnen rekenen en waar management, professionals en medewerkers van de organisatie zelf mee verder gaan als wij onze opdracht hebben voltooid.

Altijd
Ongeacht onze rol streven we altijd naar blijvende veranderingen. We dragen bij aan het vergroten van het vermogen van werkers in de zorg om hun problemen zelf op te lossen en zelf hun werkprocessen te verbeteren. Om hun professionaliteit te verbeteren en hun resultaten zichtbaar te maken. En hun zelfreflecterend vermogen te verhogen. Zodat uiteindelijk de zorgvrager betere zorg krijgt

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl