Hoe wij door organiseren en ontwikkelen de diabolo in beweging houden

C3 biedt haar opdrachtgevers ondersteuning en advies bij organiseren en ontwikkelen op onder andere de volgende onderwerpen.

 • Leiden bedrijfsonderdelen, afdelingen of meerdere teams
 • Programma- en projectmanagement
 • Opstellen van een haalbaar veranderontwerp in complexe situaties.
 • Begeleiding bij de uitvoering van het veranderontwerp.
 • Ondersteuning innovatie en ontwikkeling nieuwe zorgconcepten
 • Kwaliteitsontwikkeling
 • Professionalisering
 • Leren en ontwikkelen
 • Onderzoeken en oplossen taaie samenwerkingsvraagstukken
Organiseren & ontwikkelen oranje
 • Organisatieonderzoek
 • (Bege)leiden van reorganisaties en organisatieontwikkeling
 • Herstel verbindingen en vertrouwen
 • Vertaling strategische vraagstukken naar de werkvloer
 • Vertalen uitvoeringsvraagstukken naar de top
 • Rust brengen
 • Teamontwikkeling
 • Team-coaching