Programmamanagement en projectmanagement

bnr-projectmanagement

Goede ideeën maar problematisch om ze te realiseren?
Last van projecten die stagneren of verzanden?
Buitelen de projecten over elkaar heen en is er een overkill aan projecten?

 

Bij bevestiging van één van deze vragen, wordt het tijd om te bezien hoe met veranderingen en projecten in uw organisatie worden omgegaan.

De meeste zorgorganisaties hanteren een vorm van projectmatig werken. De kwaliteit daarvan is echter wisselend en de uitkomsten ook.

Projectmanagement zorgt ervoor dat niet routinematig op te lossen vraagstukken in de organisatie worden aangepakt. Een tijdelijk samenwerkingsverband krijgt de opdracht om een concreet resultaat neer te zetten binnen afspraken over capaciteit, tijd, geld en kwaliteit.

Om projectmanagement succesvol te laten zijn, is de beginfase belangrijk. Vragen die volgens C3 aan het begin van een project spelen, zijn:

 • Is het vraagstuk gebaat bij een projectmatige aanpak? Of is een andere benadering effectiever?
  Het antwoord op deze vraag heeft in essentie te maken met het beoogde resultaat en de mate van complexiteit van het vraagstuk. Is dat resultaat al behoorlijk vastomlijnd, zijn er contouren of is er alleen een probleemdefiniëring? Bij een vooraf te formuleren vastomlijnd resultaat is een projectmatige aanpak beter uit te voeren dan bij complexe, ambigue vraagstukken. Voor het laatste type vraagstukken zijn lang niet alle methodieken geschikt.
 • Moet de nadruk komen te liggen op één van de volgende drie factoren of op meerdere?
  (1) de sturing van het project: fasering, besluitvorming, planning, risicobeheersing etc. (de technische aspecten)
  (2) het gedrag van de betrokkenen: leiderschapsstijlen, de effectiviteit van teams en individuen
  (3) de hantering van omgevingsfactoren: zoals beïnvloeding van en door diverse interne en externe partijen.
  De uitkomst van deze vraag heeft implicaties voor de te hanteren projectmethodiek. Als bijvoorbeeld technische aspecten het belangrijkste zijn, is een methodiek zoals PRINCE2 effectief. Als echter ook gedragsverandering of omgevingsbeïnvloeding een rol spelen, kunnen de methodieken procesmanagement of projectmatig creëren veel geëigender zijn.

C3 heeft ervaring met meerdere projectmanagementmethodieken. Daardoor kunnen we aansluiten bij uw vraagstelling en desgewenst ook aansluiten bij de methodiek die in uw organisatie wordt gehanteerd.

C3 biedt op het gebied van projectmanagement de volgende diensten aan:

 • Procesbegeleiding
  C3 begeleidt op afstand de medewerkers van uw organisatie die projectmanagement uitvoeren. Op afstand maar niet afstandelijk. C3 zorgt ervoor dat medewerkers geëquipeerd zijn om projectmatig te werken en behoedt voor de valkuilen die projecten met zich meebrengen.
 • Tandemconstructie
  C3 gaat met de interne projectleider een verbintenis aan om het project tot een succes te brengen. Deze constructie wordt gebruikt in situaties waarin de projectleider zelf onvoldoende tijd heeft maar interne know how van cruciaal belang is voor het project. Of in situaties waarin de projectleider onvoldoende ervaring heeft met projectmanagement en hierin lerende is (learning on the job).
 • Projectleiderschap
  C3 stelt het projectplan op, zorgt voor de sturing van de uitvoering en bewaakt of de beoogde resultaten worden bereikt. C3 legt verantwoording af over de inhoud en het proces van het project.
 • Programmamanagementbureau
  C3 is verantwoordelijk voor de samenhang binnen het projectenportfolio van de organisatie, de samenhang met de strategische doelen en met de andere activiteiten binnen de organisatie. Om dat te kunnen realiseren, krijgt C3 ruime bevoegdheden en richt een programmamanagementbureau in. C3 legt verantwoording af over de beoogde samenhang en de resultaten van het programma.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Elsbeth Reitsma.
E e.reitsma@c3am.nl

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl