Dit zijn onze diensten rond strategie en governance

C3 biedt haar opdrachtgevers ondersteuning en advies bij vraagstukken rond strategie en governance op onder andere de volgende onderwerpen.

Strategie

 • Missie, visie en – strategievorming
 • Begeleiding strategiedagen
 • SWOT analyse
 • Scenario-ontwikkeling
 • Fusie, joint ventures en samenwerking
 • Defusie en overdracht bedrijfsonderdelen
 • Opstellen businessplannen dan wel toetsen businessplannen van anderen
 • Vraagstukken rond samenwerking en concurrentie
 • Onderzoek financiering, bekostiging en declaratie specifieke vormen van zorg
 • DBC/DOT/ZZP analyses en declaratie daarvan
 • Onderzoek rechtmatigheid en doelmatigheid declaraties
 • Formuleren besturingsfilosofie
 • Doorvoeren gewijzigde besturingsfilosofie
 • Inrichting en verandering van organisatie
Governance & strategie oranje

Governance

 • Inrichting van de governance van de organisatie
 • Visie op toezicht
 • Inrichting van de raad van bestuur
 • Samenstelling van de raad van toezicht
 • Evaluatie raad van toezicht
 • Inrichting van en samenwerking met medezeggenschap
 • Stakeholders management
 • Organiseren van de besluitvorming
 • Governance van zorgconcerns
 • Governance van netwerksamenwerking
 • Governance van samenwerkingsconstructies
 • Governance onderzoek
 • Conflictbemiddeling