Wilt u een heldere toekomstvisie en duidelijke strategische keuzen?

bnr-strategie

‘Zonder strategie geen goed beleid’

De omgeving van zorgorganisaties verandert snel. Door marktwerking, andere financiering, veranderde wet- en regelgeving, een kritischer consument. En door meer en andere concurrentie, meer risico’s, fusies / concerns / netwerken en een ander strategisch krachtenspel, meer complexiteit in een steeds veranderende samenleving. Die ontwikkelingen gaan nog wel even door. Dat vraagt van zorgorganisaties om te bewegen en te veranderen. Een heldere toekomstvisie geeft richting aan veranderingen: Wat willen we zijn? Wat willen we bereiken? Hoe er te komen? Wat doe je wel, en wat vooral niet?

Een toekomstvisie moet helder zijn, maar mag elementen van een droom hebben. Goede leiders kunnen goed dromen. Walt Disney zei ooit: ‘Mensen die niet dromen, zijn geen realisten.’Op basis van een heldere toekomstvisie een duidelijke strategische koers uitzetten. En dat uitwerken in concrete actieplannen en vorm geven aan dit proces van strategisch management, zijn niet de minste uitdagingen waar u met uw organisatie voor staat.

U staat er echter niet alleen voor. C3 biedt ondersteuning bij visievorming en strategieontwikkeling. Een succesvolle strategie ontstaat vaak gelijktijdig - in de hoofden van mensen en op papier. Het is tegelijkertijd het ontwikkelen van een collectief bewustzijn binnen de organisatie over veranderingen in de markt en maatschappij, over technologische vernieuwingen, over verschillende routes naar de toekomst en van het bewustzijn van een eigen identiteit. Strategie is een belangrijke pijler van de identiteit van de organisatie. En mensen spelen hierin een cruciale en onderscheidende rol.

 

Belangrijke elementen in onze C3 aanpak

 • De blik naar buiten. Mensen buiten de organisatie laten kijken, door iemand van buiten te halen of ze te laten ervaren hoe anderen het doen. C3 richt zich altijd op de zorgconsument; de klant van onze klant
 • Zorgmarketing en portfolioanalyse als onderdeel
 • Stakeholders betrekken in de ontwikkeling van strategie
 • Ontwikkeling van een toekomstvisie op zorg of actualisering bestaande zorgvisie
 • Betrokkenheid van grote groepen medewerkers binnen de organisatie. Door tussentijdse terugkoppeling en inspirerende interacties en ruimte voor kwaliteitsinbreng, waardoor intern beweging ontstaat
 • Een stapsgewijs opgezet geleid proces, waarbij iedere stap goed wordt gedocumenteerd
 • Een effectieve rol voor de raad van het bestuur in het proces. Of ook: C3 als maatje van de bestuurder(s)
 • Een uitwerking in SMART-geformuleerde strategische doelen.

Voorbeelden van trajecten

 • Ondersteuning bij proces van strategisch management ouderenzorgorganisatie
 • Coaching van een tweehoofdige raad van bestuur inzake strategische keuzen
 • Ontwikkelen van een zorgvisie
 • Interim raad van bestuur bij een academisch ziekenhuis
 • Interim raad van bestuur bij een ouderenzorgorganisatie
 • Interim raad van bestuur bij een thuiszorgorganisatie
 • Opstellen ondernemingsplan voor de care-keten voor ziekenhuis, thuiszorg en ouderenzorg organisatie
 • Opstellen ondernemingsplan voor de cure-keten tussen ziekenhuis en thuiszorg

Geïnteresseerd?

Neem contact op met C3

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl