Boeken

Wegen naar verandering

wegen-naar-veranderingVeranderingen zijn in organisaties aan de orde van de dag. De oorzaken van deze veranderingen zijn zeer divers. Soms is een koerswisseling noodzakelijk vanwege externe factoren, soms dwingt de structuur van de organisatie zelf tot een ommekeer. Alle veranderingen hebben echter een ding gemeen: ze worden ingezet om een bepaald doel te bereiken.
De kunst is om het veranderproces zo te beïnvloeden dat het gestelde doel wordt bereikt. Veel 'veranderaars' laten zich daarbij leiden door hun intuïtie. Vaak gaat dat goed, maar heel vaak ook niet. Niet elke aanpak is immers geschikt voor elk doel. En niet elke context leent zich voor het consequent uitvoeren van een aanpak. 'Wegen naar verandering' laat zien dat het beter is om systematisch en planmatig te werk te gaan. In het boek is een routekaart opgenomen, die u helpt uw eigen route uit te stippelen. Aan de hand van deze routekaart krijgt u meer grip op veranderprocessen, waardoor de slagingskans van deze processen toeneemt.

Om uw gevoel voor veranderprocessen te vergroten en het gebruik van de routekaart te demonstreren, zijn in het boek een aantal cases opgenomen. Deze cases laten zien hoe het doel van een verandering en de context waarin deze plaatsvindt in verband staan met de gekozen aanpak. Dit boek vormt daardoor een combinatie van onderzoek, praktijkervaring en theorie op het gebied van veranderprocessen.

 

Informatie

Jaar: 2004
Titel: 
Leren adviseren
Auteurs: Elsbeth Reitsma en Frank van Empel
ISBN: 9789052614755

 

 

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl