Werkwijze

Onze werkwijze

Plan van aanpak en realisatie
Een goede opdrachtrelatie begint met vertrouwen tussen de opdrachtgever (als persoon) en de consultant van C3, die de opdracht gaat uitvoeren. Die klik is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede uitvoering van de opdracht. Daarom hechten wij ook aan een persoonlijk intakegesprek voor we een offerte uitbrengen.
Overeenstemming tussen C3 en de opdrachtgever over de vraag, de aanpak en de rol van C3, het tijdpad en het eindresultaat vinden we een even belangrijke voorwaarde. Voor we beginnen, leggen we al deze zaken vast in een plan van aanpak en een opdrachtbevestiging met Algemene Voorwaarden februari 2017. We evalueren het verloop van de opdracht regelmatig met de opdrachtgever en stellen de opdracht zo nodig bij. We zorgen altijd voor een duidelijk gemarkeerde afronding van de opdracht. Het verloop van de samenwerking en het resultaat van de opdracht evalueren we met de opdrachtgever. Bij voorkeur vragen we een tijdje later nog eens na of de resultaten hun effect hebben gehad.

Adviseurs en review
Opdrachten worden door een team van consultants of door één consultant uitgevoerd. In beide gevallen kent de opdrachtgever de personen die voor hem gaan werken voor we beginnen. Bij werk met een team is er één projectleider aanspreekpunt voor de opdrachtgever en verantwoordelijk voor het verloop van de opdracht. Bij iedere opdracht kiezen we een interne reviewer, ons ‘interne geweten'. Hij denkt op de achtergrond mee over de opdracht. Hij stelt vragen over methodologie en professionele aanpak. Hij reflecteert op de proceskant en op het optreden van de projectleider. En hij denkt mee over moeilijke momenten tijdens de opdracht.

 

Evenwicht
In onze opdrachten zoeken we naar het evenwicht tussen grote betrokkenheid bij de opdrachtorganisatie en de onafhankelijkheid en professionaliteit van ons advies. Evenzo bewaken we het evenwicht tussen onze inbreng van theorie en de praktische realiseerbaarheid van de door ons voorgestelde oplossingen. We brengen creativiteit in en bieden de organisatie en de mensen die er werken (vaak onverwachte) nieuwe perspectieven.

Betrokkenheid opdrachtgever
We werken voor en met de mensen uit de organisatie. We zorgen ervoor dat we het vertrouwen van werkers, professionals en managers verwerven. Daarbij zijn we eerlijk en transparant over wie we zijn en wat we komen doen. Integriteit en degelijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Ons streven is dat de mensen van de organisatie zelf tot oplossingen komen en resultaten bereiken met onze hulp. Zodanig, dat er draagvlak ontstaat voor de beoogde oplossing en dat de nieuwe doelen en werkwijzen ook beklijven als wij onze opdracht hebben afgerond en de organisatie hebben verlaten.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl