Workshop Governance

Workshop Governance

De raad van toezicht en de raad van bestuur van een zorgorganisatie komt jaarlijks bij elkaar voor en moment van bezinning en kennisontwikkeling. Vaak wordt gekozen voor een ontmoeting van een hele of halve dag buiten de gewone vergadering. De bijeenkomst kan een of meer doelen hebben:

 • Kennis verkrijgen van de nieuwste governance ontwikkelingen en vertaling naar de eigen praktijk.
 • Inzicht in en gedachtewisseling over (consequenties van) ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
 • Evaluatie van de samenwerking RvT en RvB en de ontwikkeling van die samenwerking.
 • Onderdeel van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT. (met of zonder de RvB)
 • Ontwikkelen van een visie op toezicht en van het instrumentarium voor toezicht.
  Vaak wordt gekozen voor de combinatie van nieuwe kennis vergaren en verbetering van de eigen toezichtpraktijk.

 

C3 begeleidt regelmatig deze studiedagen, heidagen, bezinningsdagen, waarvoor we de verzamelnaam ‘workshop governance' hanteren. Het programma en de inhoud van de workshop is maatwerk afgestemd op de wensen van de raad van toezicht. We zorgen voor:

 • Inhoudelijke inbreng door een presentatie over ontwikkelingen in governance en/of de gezondheidszorg.
 • Het formuleren van discussievragen of evaluatievragen.
 • De gespreksleiding van de bijeenkomst.
 • Het inbrengen van governance ervaringen elders en onze eigen governance kennis.
 • Het formuleren (en desgewenst schriftelijk vastleggen) van de resultaten van de dag en de gemaakte afspraken.
  Ter voorbereiding worden een of meerdere gesprekken gevoerd met de RvB en de voorzitter van de RvT en worden de governance documenten van de organisatie bestudeerd. De workshop kan het slot zijn van een bredere evaluatie van de raad van toezicht. Dan is de voorbereiding uitgebreider. Zie daarvoor ‘evaluatie en samenstelling raad van toezicht'

Workshops governance zijn niet alleen van belang voor de RvT en de RvB. Een workshop voorRvB en management van een organisatie of voor medische staf en RvB wordt ook regelmatig door C3 gegeven. Dan ligt het accent op een combinatie van kennis over governance en verbetering van de onderlinge samenwerking.

De workshops worden geleid door dr. Ir. Hans Hoek, directeur van C3. Hij stond aan de wieg van de eerste governancecode in de zorg (commissie Meurs, 2000) en is op governance gepromoveerd.

Contactpersoon:  dr.ir. Hans Hoek
Telefoon 033-4343170
Mail: info@c3am.nl

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl