Bizarre berichten: De Koningin

Datum:22-04-2009

Bizarre berichten: De Koningin

Vandaag staat er een prachtig bizar bericht op de voorpagina van de NRC. De commissaris der Koningin (CdK) van Noord Holland heeft bezwaar gemaakt tegen een Koninklijk besluit dat de provincies niet zelf mogen handelen bij het terughalen van gelden bij IceSave. De Raad van State, waarvan De Koningin voorzitter is heeft de commissaris der Koningin in het gelijk gesteld en het Koninklijk Besluit vernietigd.

Staatsrechtelijk zal het ongetwijfeld allemaal kloppen in een land waar de koning staatshoofd is en formeel hoofd van de regering en de CdK en de burgemeester benoemt. Maar het blijkt bizar.
Een functionaris (de Koningin) ondertekent een besluit waar een door haar aangestelde persoon –die dus een mandaat van haar heeft- (de CdK) bezwaar tegen maakt. Dezelfde functionaris (de Koningin) geeft –met een andere pet op- haar gemandateerde gelijk en vernietigt haar eigen besluit.
Is dit good governance? Volgens mij niet.

Laat een reactie achter