C3 college activiteiten

C3 Colleges

Bij Colleges ligt het accent op Kennisoverdracht. Consultants van C3 of gastsprekers geven college over een onderwerp waar zij veel kennis van hebben. Deelnemers komen in de eerste plaats voor het verwerven van kennis. De kennis wordt tijdens de colleges vertaald naar de praktijk en naar casuïstiek en er vindt dialoog plaats over de betekenis van de kennis voor de deelnemers. Deelname aan de colleges geschiedt op open inschrijving. Het minimale aantal deelnemers is acht en het maximum is twintig met een De colleges vinden fysiek plaats.

C3 Workshops

Workshops zijn vooral gericht op de praktijk en de uitwisseling tussen de deelnemers. C3 brengt aan het begin kennis in, die de basis is voor het bepreken van praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf.
Ook oefeningen en dialoog in subgroepen zijn onderdeel van de workshops. Deelnemers van workshops nemen vaak praktische handvatten mee naar huis, die ze de volgende dag in de praktijk kunnen toepassen. Workshops worden voor verschillende doelgroepen georganiseerd, zoals bestuurders en toezichthouders, professionals, bestuurssecretarissen en interne adviseurs en leidinggevenden.
Deelname aan workshops vindt plaats op basis van open inschrijving.
Het minimum aantal deelnemers aan een workshops is zeven en het maximum is vijftien. De workshop vinden fysiek plaats.

C3 Meetings of Minds

Meetings of minds hebben als doel om de dialoog te voeren over een ontwikkeling in de gezondheidszorg met mensen, die daar een visie op hebben. De dialoog staat centraal en vindt plaats op basis van de kennisuitwisseling tussen de deelnemers. Deelname aan een meeting of minds vindt plaats op uitnodiging door C3. Een meeting of mind kan zowel fysiek als online plaatsvinden.

 

Lees hier meer over onze C3 College activiteiten.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl