Carlijn Nelis

Carlijn Nelis (1979) werkt als adviseur, onderzoeker, projectleider en programmamanager aan verandertrajecten in gezondheidszorg, welzijn en andere maatschappelijke sectoren. Zij ondersteunt bestuurders en managers in hun vraagstukken op het gebied van organisatieverandering en organisatieontwikkeling, zoals organisatie-inrichting, samenwerking, cultuurverandering, innovatie en het realiseren van nieuwe werkwijzen. Daarin heeft zij speciale interesse voor het leren en ontwikkelen.  Zij vervult opdrachten in complexe organisaties en in samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties. Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van en samenwerken met professionals bij ingrijpende veranderingen in hun werk, met begrip van en aandacht voor de spanning tussen professioneel belang en organisatiebelang die deze vraagstukken met zich meebrengen. Carlijn is gesprekspartner voor bestuur, management, professionals en medewerkers. Zij is in staat te schakelen tussen deze niveaus en verbinding tot stand te brengen.

Carlijn werkt graag vanuit een analyse en denkt daarbij conceptueel waardoor complexe zaken inzichtelijk en overzichtelijk worden. Zij vertaalt het concept en de analyse gemakkelijk naar een praktische aanpak en zorgt daarbij voor begrip, draagvlak en enthousiasme bij professionals en medewerkers die de aanpak realiseren. Carlijn staat voor een integrale aanpak en houdt ook tijdens het veranderproces de grote lijnen en de onderlinge samenhang in het oog. Ze is doelgericht, waarbij ze zowel de concrete resultaten voor oog heeft als voor de veranderingen in gedrag, leiderschap en samenwerking. Ze weet creatief om te gaan met weerstand en deze met een zekere lichtvoetigheid bespreekbaar te maken. Zij zet in op (potentiële) kwaliteiten en talenten van mensen om de gewenste verandering in de organisatie te realiseren. Haar drive is om mens en organisatie beter te maken, daarbij waarderend wat werkt en stimulerend op wat ontwikkeling vraagt. Het leren en ontwikkelen in en van verandering van mens en organisatie vindt zij belangrijk en vertaalt die manier van kijken naar haar opdrachten.

Carlijn heeft de Masteropleiding Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam succesvol afgerond. Zij studeerde af op onderzoek naar de betekenis van psychologisch eigenaarschap, waar zij met collega’s in 2022 het artikel ‘psychologisch eigenaarschap in (tijdelijke) organisaties ontrafeld’ over schreef. Eerder voltooide zij de hbo-opleiding Personeel en Arbeid. Zij volgde aanvullende opleidingen in adviesvaardigheden en projectmanagement. Daarnaast is zij practitioner in Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Carlijn heeft ruime ervaring als intern adviseur in een UMC en als extern organisatieadviseur in de gezondheidszorg en andere semipublieke sectoren. Zij droeg en draagt verantwoordelijkheid voor verschillende projecten en programma’s met meerdere projecten.

Carlijn brengt met overzicht en inzicht verbinding tot stand

Telefoonnummer: 06-24901149
E-mail:
c.nelis@c3am.nl

 

Opdrachten van Carlijn

  • Onderzoeken en adviseren rond leren en ontwikkelen en specifiek het leerwerkklimaat in regionaal programma met 18 VVT organisaties en drie ROC’s.
  • Begeleiden van verkenning visie en structuur van drie afdelingen in een ziekenhuis
  • Begeleiden en ondersteunen opstellen SWOT-analyse ten behoeve van herijking strategie binnen de gehandicaptenzorg
  • Uitvoeren organisatieonderzoeken naar het functioneren van organisatieonderdelen binnen verschillende onderdelen in de zorg
  • Adviseren en ondersteunen van afbouw jeugdhulporganisatie
  • Begeleiden en ondersteunen van teams en MT’s in samenwerkingsvraagstukken in verschillende UMC’s
  • Voorbereiden, uitwerken en begeleiden van personele consequenties ten gevolge van de invoering van het elektronisch patiëntendossier in twee UMC’s
  • Begeleiden van veranderopgave binnen de facilitaire dienst in Zorg en Welzijn
  • Begeleiden van verschillende (organisatiebrede) reorganisaties in een ziekenhuis

Carlijn is

  • Lid van de onderzoeksgroep Professionele Identiteit van het lectoraat van prof. dr. Manon Ruijters aan de Aeres Hogeschool Wageningen

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl