Gaan zorg, markt en transparantie wel samen?

In het Zaterdag katern van de Volkskrant van 10 februari 2024 staat een uitgebreid artikel over (het gebrek aan) de beschikbaarheid van gegevens over prestaties van ziekenhuizen en medisch specialisten onder de kop: ‘In welk ziekenhuis een patiënt het beste af is, is vaak geheim’.

Lees meer