College De Kunst van Goede Besluiten

Goed besluiten en goed vastleggen van besluiten wordt steeds belangrijker. Als een besluit ruimte laat voor meerdere (ongewenste) interpretaties, volgens de verkeerde procedure is genomen of niet goed vastgelegd wordt, kan er intern veel onduidelijkheid ontstaan over het besluit en de uitvoering daarvan met alle gevolgen van dien.

Lees meer