College De Kunst van Goede Besluiten

College De Kunst van Goede Besluiten

Goed besluiten en goed vastleggen van besluiten wordt steeds belangrijker. Als een besluit ruimte laat voor meerdere (ongewenste) interpretaties, volgens de verkeerde procedure is genomen of niet goed vastgelegd wordt, kan er intern veel onduidelijkheid ontstaan over het besluit en de uitvoering daarvan met alle gevolgen van dien. Daarnaast is er het risico van schadeclaims, aansprakelijkstelling van bestuur en/of toezicht of een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer. Nu de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen de aansprakelijkheid van bestuurders van stichtingen gelijk heeft getrokken met die van vennootschappen, neemt het risico van aansprakelijkheid voor slechte besluiten toe.

Hoewel de spelregels voor goede besluitvorming helder en eenduidig lijken te zijn, blijkt uit onderzoek en analyses dat er regelmatig onvolkomenheden in inhoud, proces, procedure en vastlegging van een besluit zijn, zeker als snelheid en voortvarendheid gewenst zijn:

-        Het besluit is niet duidelijk geformuleerd of is niet goed vastgelegd.
-        De kansen worden uitvergroot en de risico’s verkleind.
-        Niet alle aspecten en/of niet alle expertise zijn meegenomen.
-        Het besluit is niet getoetst op zijn uitvoerbaarheid.
-        De adviesprocedures van medezeggenschap worden niet goed gevolgd.
-        De goedkeuring door de raad van toezicht ligt niet expliciet vast.
-        De doorlooptijd van een besluit wordt onderschat, waardoor stappen worden overgeslagen.

Goede besluitvorming vraagt kennis en kunde, maar is ook een kunst. Bij ieder belangrijk besluit moeten niet alleen de procedure en de inhoud op orde zijn (waarvoor kennis en kunde nodig is), maar is de kunst om ook het proces goed te laten verlopen en rekening te houden met onderstromen in de organisatie en in de omgeving. Het besluit mag rationeel nog zo goed zijn, maar als het niet gedragen en begrepen wordt, dan is er weerstand en zal het besluit niet tot uitvoering komen.

De Kennis, Kunde en Kunst van besluitvorming komen alle aan de orde in het C3 College ‘De Kunst van Goede Besluiten’. Kennis en kunde worden aangereikt op inhoudelijk gebied, governance inzicht en procedurele vereisten. De Kunst komt aan de orde in processen, denkpatronen, de wijze waarop het spel gespeeld wordt en in het verschil tussen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming van verschillende actoren. In het college worden de theoretische basis en de praktische vormgeving voor goede besluitvorming besproken. De theoretische kennis wordt tijdens het college steeds vertaald naar praktische casuïstiek die de deelnemers inbrengen en uit de ervaring van C3.

Het college is bedoeld voor bestuurders toezichthouders, directeuren, professionals met managementtaken, secretarissen van de raad van bestuur en staffunctionarissen belast met de voorbereiding van besluiten. Leden van medezeggenschapsorganisaties worden eveneens uitgenodigd om in te schrijven. Het college richt zich specifiek op organisaties voor zorg en welzijn en op medisch specialistische bedrijven. Ook voor branche- en beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties is het college waardevol.

Het college wordt gegeven door Hans Hoek en Carlijn Nelis.

Het college wordt gegeven op 25 oktober 2022 in Utrecht (middag).
De kosten bedragen € 395,-- (incl. BTW).

Van het college is ook een in-company variant beschikbaar.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 25 oktober 2022
Tijdstip: 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) tot 17.00 uur
Locatie: Aristo Utrecht Lunetten, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht. De locatie ligt direct naast station Lunetten. De locatie heeft voldoende parkeergelegenheid.
Kosten: € 395,-- (incl. BTW) per deelnemer
Beschikbaarheid: Ja

C3 teamleden

Deze workshop wordt gegeven door de volgende C3 teamleden:

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl