Controle of vertrouwen!?

Datum: 29-06-2009

Controle of vertrouwen!?

Controle of vertrouwen, wat is belangrijker? Een vraag die door een medewerker werd opgeroepen tijdens een gesprek over bedrijfsvoering van een eenheid. Tegelijk werd de vraag gesteld welke van de twee begrippen tot meer succes en werkplezier zal leiden. Boeiende vragen in tijden waarin de zorg fors onder druk staat en telkens gemaand wordt om beter te presteren. Vaak wordt met dat laatste bedoeld goedkopere zorg en behandeling te leveren.  Als relatieve buitenstaander stelde ik mezelf ook nog de vraag of de twee begrippen wel te vergelijken zijn en waar komt deze vraag vandaan. Maar men ging direct in op de vraag. Het werd een boeiend gesprek tussen management en professionals. Om het zwart-wit neer te zetten, het werd een gesprek tussen twee verschillende werelden, de wereld van het beheersen en de wereld van de vakinhoudelijke zorg.

Het management dat proclameerde dat een bedrijf niet zonder controle mechanismen kan werken, dat dit nu eenmaal bureaucratie met zich meebrengt en dat de professional er maar aan moet wennen dat controle van de activiteiten de meest gewone zaak van de wereld is.  Dat het management zijn eigen werkelijkheid over prestaties en resultaten creëert en deze vervolgens neerlegt bij de professionals. Vervolgens wordt van de professionals verwacht dat zij deze werkelijkheid ook gaan realiseren. Het komt u vast bekend voor.

Daar in tegen brachten professionals in dat zij dagelijks beslissingen nemen, in het belang van de patiënt werd er nog fijntjes aan toegevoegd, die direct en indirect van invloed zijn op de bedrijfsresultaten. Maar, het lijkt of het management dat niet inziet. Beslissingen die versterkende gevolgen kunnen hebben en soms onbewust worden genomen en vaak passend in de patronen waarin professionals werken.

Het is vanuit ieders standpunt begrijpelijk dat deze werelden bestaan. In die zin fascineert het me hoe tot de juiste aanpak te komen om deze werelden met elkaar het goede gesprek te laten houden. Het goede gesprek over hoe het management de professionals bedrijfsmatig kunnen faciliteren/ondersteunen in hun zorgverlenende processen. Want goed beschouwd is het voor mij weer onbegrijpelijke dat deze werelden elkaar zo in stand houden. Waarom zo krampachtig vast houden aan de eigen denkbeelden en waarheden, terwijl oplossingen zo dichtbij liggen. Daarover meer in mijn volgende blog.

Laat een reactie achter