De beste wensen voor 2007

Datum: 01-01-2007

De beste wensen voor 2007

Ik neem me niet expliciet dingen voor die ik in 2007 beter ga doen. Meestal ben ik de meeste goede voornemens na enkele dagen vergeten en als ik ze niet vergeten ben zijn ze lastig te realiseren. Waarom vergeet je de meeste goede voornemens weer zo snel? Is het ook mogelijk om sommige voornemens wel te verwezenlijken? Het vergeten is onder andere te verklaren door verdringing. De mens heeft een vrij beperkt werkgeheugen en is niet in staat teveel taken tegelijk uit te voeren.

Voorbeeld. Je neemt je een aantal taken voor die je anders gaat doen. Vervolgens start je met de uitvoering van drukke reguliere werkzaamheden waardoor je geheel in beslag genomen wordt. Als je dat een paar dagen gedaan hebt maak je de balans op. Hoe ver ben je met de nieuwe wijze van uitvoering van taken? Waarschijnlijk is dat nog niet goed gelukt. Je hebt het druk gehad, dus je hebt alle aandacht nodig gehad voor de uitvoering van je reguliere taken. Mogelijk weet je niet eens precies meer wat je jezelf had voorgenomen.

Een andere mogelijke verklaring is dat je huidige gedragsschema’s concurreren met de nieuwe gedragsalternatieven. Dat kan je vooral merken als de nieuwe gedragsalternatieven diametraal tegenover de huidige gedragsalternatieven staan. Wij willen graag congruent zijn en daarom zoeken we naar een acceptabele manier om de nieuwe gedragsalternatieven te laten passen in het huidige gedragsschema. De gedragsverandering moet niet teveel kosten. Kijk maar naar minder roken of minder eten. Als we bij onszelf merken dat de gedragsverandering ons teveel kost, dan is de kans groot dat we het maar laten zitten.

Hoe kan je een goed voornemen wel realiseren? Allereerst moet er een echte noodzaak zijn om te veranderen. Wishful thinking is meestal geen goede basis voor gedragsverandering.

De noodzaak om te veranderen kan worden ingezet om de veranderbereidheid te vergroten. Deze zaken zijn essentieel. Een helder doel en een plan om er te komen kunnen daarbij goede hulpmiddelen zijn.

Wie pakt nu zo zijn goede voornemens aan?

Laat een reactie achter