De Zorgmeetlat van V&VN

Datum: 24-10-2006

De Zorgmeetlat van V&VN

Sinds kort ben ik lid van het bestuur van de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Dat is de grote beroepsvereniging voor alle verpleegkundingen en verzorgenden, die dit jaar door fusies is gevormd.
V&VN heeft de concept verkiezingsprogramma’s tegen het licht gehouden om te zien wat ze voor de gezondheidszorg van plan zijn. V&VN heeft de vraag gesteld “wat hebben wij als zorgprofessionals nodig om in de komende kabinetsperiode goede zorg te kunnen geven aan onze patiënten, bewoners en cliënten?. De concept verkiezingsprogramma’s zijn getoetst op 7 criteria en er zijn rapportcijfers toegekend. Die cijfers zijn verschillend. De VVD scoort een 2, het CDA een 4 en de PvdA een 7. De resultaten zijn vastgelegd in de Zorgmeetlat. De partijen met een lage score waren niet blij met de Zorgmeetlat. Als de definitieve verkiezingsprogramma’s klaar zijn, voert V&VN de exercitie opnieuw uit. Ik ben benieuwd of dat tot andere resultaten leidt.

Laat een reactie achter