Een onzichtbaar financieel fiasco in de zorg?

Datum: 04-10-2021

Een onzichtbaar financieel fiasco in de zorg?

Bij de stijgende kosten van de zorg denkt de één aan de vergrijzing als belangrijkste oorzaak, anderen denken aan dure medicijnen en medische hulpmiddelen. Beiden hebben een aandeel in de groei, maar ook eenvoudigweg een gestegen vraag en gestegen prijzen in het algemeen dragen bij aan de uitgavenstijgingen.

 

De twee belangrijkste compartimenten in onze zorg zijn de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor ‘op genezing gerichte zorg’, en de Wet langdurige zorg (Wlz) voor langdurige verpleging en verzorging. Deze compartimenten hebben hun oorsprong in het onderscheid tussen ‘verzekerbare’ en ‘onverzekerbare’ zorg.

 

In de rijksbegroting voor 2022 vertonen de Zvw uitgaven een te verwachten toename naar 56 miljard euro. De Wlz uitgaven zijn gegroeid naar 30 miljard euro. Wat mij hierbij opvalt is dat niemand hiervan schrikt. Ik wel.

 

De voorloper van de Wlz, de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) was rond 2014 uitgegroeid naar 28 miljard euro. In 2015 vond er een ‘herverkaveling’ plaats waarbij de langdurige zorg werd herverdeeld naar de Wlz, een deel naar de Zvw en een deel naar de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De reden voor de herverkaveling had niets met zorg te maken maar was (blijkens de stukken van VWS) zuiver financieel. De kosten daalden daarmee aanvankelijk inderdaad naar net onder de 20 miljard euro. Maar in enkele jaren is dat nu weer terug gegroeid naar 30 miljard.

Jaar20142015201820192021
Uitgaven €28 miljard20 miljard22 miljard24 miljard30 miljard
# Personen570.000280.000300.000305.000310.000

Maar nu komt het: in 2014 waren er 570.000 AWBZ gerechtigden (extramuraal + intramuraal), anno 2021 zijn er ongeveer 310.000 personen met een aanspraak op de Wlz. De helft aan personen voor hetzelfde geld? Zelfs als het hele verschil in aantal personen nu wordt bediend door Zvw en Wmo zorg, is er voor de Wlz nog steeds sprake van bijna een verdubbeling van de kosten per persoon. Kan het zijn dat de zorgzwaarte van Wlz zorg dan is verdubbeld? Of kijken we aan tegen een onzichtbaar financieel fiasco, en ligt de focus zodanig op de personeelstekorten en de coronacrisis dat we dit over het hoofd zien?

 

Wie het weet mag het zeggen. Graag dan uw reactie via LinkedIn.

1 reactie

  1. Bart Magielse op 19 oktober 2021 om 16:10

    De kosten per client zijn fors toegenomen. Enerzijds door zorgzwaartestijging, anderzijds door toegenomen kwaliteitseisen. Met name in de verpleeghuissector is dit het geval. Er is nog weinig resultaat van onderzoek of de klanttevredenheid hiermede is toegenomen. Investeringen vanuit toegenomen welvaart te begrijpen.
    Transitie naar meer focus op welbevinden en verpleegthuis komt nog langzaam op gang.

Laat een reactie achter