Eigenaarschap in (tijdelijke) organisaties ontrafeld

Eigenaarschap in (tijdelijke) organisaties ontrafeld

'Cd van jou, cd van mij, cd van ons allebei'

Eigenaarschap is een begrip dat fascineert, maar dat altijd wat glibberig en ongrijpbaar is gebleven. De auteurs gingen daarom op zoek naar wat onderzoek erover te vertellen heeft, met name over psychologisch eigenaarschap. Daar hebben zij empirisch onderzoek aan gekoppeld. Op basis daarvan is een model ontwikkeld dat houvast biedt bij vraagstukken waarin (het ontwikkelen van) een gevoel van eigenaarschap een rol speelt. Dit model bestaat uit drie lagen: kern bepalen, voorwaarden scheppen en beweging creëren. Op die lagen zijn vervolgens negen elementen onderscheiden die helpen om eigenaarschap vorm te geven. In dit artikel delen de auteurs hun inzichten, voorzien van suggesties voor toepassing in de praktijk, zodat eigenaarschap in organisaties meer handen en voeten krijgt en de onderliggende dynamiek doorgrond kan worden.

 

Lees het artikel verder door hiernaast op 'download artikel' te klikken.

Artikel publicatie

Medium: Tijdschrift
Tijdschrift: M&O
Datum: 2022, nummer 1
Auteur(s): Carlijn Nelis, Björn Prevaas en
Manon Ruijters

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl