Governance tips (3) Informeer je toezichthouder over alle risico's

Datum:04-11-2009

Governance tips (3) Informeer je toezichthouder over alle risico's

Het artikel over Vermeend bij Afab, waar ik in mijn vorige blog over sprak, bevat nog een interessant element. Er liep een onderzoek van de AFM en de raad van commissarissen wist hier niets van. De commissarissen moesten uit de krant lezen dat de AFM aan Afab een boete had opgelegd. Vermeend noemt dit terecht een doodzonde (waarom het dan maanden daarna duurt, voordat de raad van bestuur ontslagen wordt, is me een raadsel- maar dat terzijde).

Die zonde wordt vaak bedreven, ook in de zorg. Niet iedere raad van bestuur vindt het vanzelfsprekend dat de raad van toezicht op de hoogte is van alle moeilijke dingen die er lopen. Moeilijke dingen komen pas aan de orde als ze niet meer te besturen zijn. Denk aan financiële problemen, achterblijven van de productie, problemen met de bouw, disfunctionerende professionals etc.

Overigens speelt dat op meerdere niveaus in de organisatie. Ik heb eens in een groot ziekenhuis een masterclass governance gegeven voor raad van bestuur en directies. Daar stelden de directeuren er een eer in om zo veel mogelijk problemen zo lang mogelijk zelf proberen op te lossen. Dat siert hen, maar het is tegelijk een groot risico. Want als het dan niet lukt om het probleem op te lossen, dan is het geëscaleerd, komt het misschien in de krant en is de raad van bestuur plotseling aan zet. De masterclass leverde de afspraak op, dat de directeuren de raad van bestuur regelmatig informeren over de problemen, die ze onder handen hebben. Zonder ‘opwaartse delegatie’ te willen, waarbij melden van het probleem aan je baas ertoe leidt dat hij (nu de raad van bestuur) het moet oplossen. Alleen zou houdt de raad van bestuur overzicht en is good governance mogelijk. Interessant bij effect was overigens dat governance niet meer alleen een zaak voor raad van bestuur en raad van toezicht was (zoals de directeuren daarvoor dachten), maar dat je ook op directieniveau er van alles mee te maken hebt en invloed ten goede en ten kwade kunt hebben.

Als die raad van bestuur goed weet, wat er in zijn organisatie speelt en weet welke problemen er spelen en welke risico’s, daarmee gepaard gaan, dan is het vanzelfsprekend dat de raad van toezicht daarover geïnformeerd wordt. Ook hier niet om de suggestie te wekken dat de raad van bestuur het niet aan kan of hulp zoekt. Maar omdat een toezichthouder zijn werk niet kan doen als hij niet weet waar het kan ontsporen. Ik ben het met Vermeend eens. Je RvC of RvT niet informeren over een onderzoek van een externe toezichthouder (AFM of IGZ bij voorbeeld) of over andere problemen, is een bestuurlijke doodzonde. En moet wat mij betreft tot onmiddellijk vertrek van de betreffende bestuurder leiden.

Dus raden van bestuur: zorg dat uw raad van toezicht goed geïnformeerd is over mogelijke problemen en de daarmee gepaard gaande risico’s. Dat lijkt een open deur, maar de Afab casus laat zien, dat dit niet vanzelfsprekend is.

Laat een reactie achter