Governance

Governance

Governance is een thema, dat door alle andere thema’s heen loopt.
Wat is er aan bestuurlijk handelen, toezicht en verantwoording nodig om veranderingen voor elkaar te krijgen? Governance is ook al heel lang een centraal thema in onze opdrachten, in onze publicaties en in het overdragen van kennis. Het bestuur, het toezicht en de verantwoording van zorgorganisaties is in de afgelopen 33 jaren enorm verbeterd, evenals het bestuur en toezicht van zorgverzekeraars. Desondanks blijven VWS, de Kamer, de NZA en de IGJ maar uitstralen dat er ‘goed bestuur in de zorg’ nodig is. Dat geldt misschien wel voor het overheidsbestuur, het bestuur van ZBO’s en van gemeenten, waar het gezondheid, gezondheidszorg en welzijn betreft. En er blijven in de zorg excellente, vele goede en enkele slechte bestuurders, zoals in iedere sector. Het is de vraag welke governance ontwikkelingen voor de komende jaren nodig zijn en of die binnen het bestaande systeem mogelijk zijn, of dat naar andere vormen gezocht moet worden. In ieder geval is er nog veel te winnen op de governance van concerns en de governance van samenwerking. Daar is zowel de theorie als de praktijk nog volop in ontwikkeling.
We zullen governance als onderdeel van de 12 thema’s meenemen, maar waar nodig ook als apart thema aandacht geven.

Laat een reactie achter