Ons team

Hans Hoek

Hans Hoek (1949) is als bestuursadviseur actief in alle sectoren van de gezondheidszorg en in andere not-for-profit sectoren.

 Hans adviseert bestuurders en toezichthouders over governance-vraagstukken van de eigen organisatie en van samenwerkingsverbanden. Zijn adviezen richten zich zowel op de structuur van governance als op de werking daarvan. Hans adviseert over relationele vraagstukken in de top en tussen bestuur en professionals.

Hans is docent aan de Universiteit Maastricht waar hij Masterclasses voor toezichthouders geeft en doceert bij het C3 College van onszelf.

Hans heeft jarenlange ervaring met fusies, concernvorming, allianties en de vorming van coöperaties. Hans adviseert over strategie en visie en bij het nemen van complexe bestuursbesluiten. Hij voert als onafhankelijke deskundige samen met C3-collegae onderzoek uit naar bestuurlijke vraagstukken, besluitvormingsprocessen en de effecten daarvan, governance problemen en conflicten.

 

Hans is analytisch sterk en een snelle denker. Hij weet vraagstukken steeds in een breder perspectief te plaatsen en van daaruit tot creatieve oplossingen te komen. Hij is een stevige gesprekspartner voor raden van bestuur en raden van toezicht, waarbij hij heel transparant is over zijn opvattingen. Hij heeft een duidelijke mening, maar gaat altijd de dialoog aan met respect voor de opvattingen van de ander. Hans is een goede luisteraar, heeft snel de kern van een vraagstuk te pakken en geeft goed onderbouwde adviezen. Hans publiceert regelmatig over governance en over maatschappelijke onderwerpen.

Hans studeerde Civiele Techniek in Delft en volgde verschillende managementopleidingen. Hij is sinds 1987 als adviseur en interim-bestuurder actief in de gezondheidszorg. Hans was in 1988 een van de oprichters van C3 en is directeur van het bureau geweest tot 1 juni 2015. Nu is hij een door zijn collega’s gewaardeerde partner van C3. Hans promoveerde in 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op Governance van de Gezondheidszorg. Hij is een ervaren interim-bestuurder, die verschillende zorgorganisaties heeft bestuurd. Tegenwoordig richt hij zich uitsluitend op boardroom-advies en -onderzoek.

‘Hans vertaalt zijn grondige analyse direct in begrijpelijke oplossingen’

Telefoonnummer: 06-54223147
E-mail: h.hoek@c3am.nl

Opdrachten van Hans

  • Studiebijeenkomsten toezichthouders en bestuurders
  • Evaluaties raden van toezicht/raden van commissarissen
  • Advies bij governance vraagstukken
  • Advies bij samenwerking
  • Advies bij fusie en bedrijfssplitsing

Hans is

  • Docent bij de Universiteit Maastricht voor masterclasses voor toezichthouders

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl