Ons team

Hans Hoek

hansHans Hoek (1949) is als bestuursadviseur actief in alle sectoren van de gezondheidszorg. Hans adviseert bestuurders en toezichthouders van zorgorganisaties over governance-vraagstukkenvan de eigen organisatie en van concerns en samenwerkingsverbanden. Hij begeleidt evaluaties van raden van toezicht en bemiddeld bij wrijvingen tussen raad van bestuur en raad van toezicht. Hij adviseert over de invulling en werking van de topstructuur. Hans heeft jarenlange ervaring met fusies, concernvorming, allianties en de vorming van coöperaties. Hans adviseert over strategie en visie en bij het nemen van complexe bestuursbesluiten. Hij voert als onafhankelijke deskundige samen met C3-collegae regelmatig onderzoek uit naar bestuurlijke vraagstukken, besluitvormingsprocessen en de effecten daarvan, governance problemen en conflicten.

Hans is analytisch sterk en een snelle denker. Hij weet vraagstukken steeds in een breder perspectief te plaatsen en van daaruit tot creatieve oplossingen te komen. Hij is een stevige gesprekspartner voor raden van bestuur en raden van toezicht, waarbij hij heel transparant is over zijn opvattingen. Hij heeft een duidelijke mening, maar gaat altijd de dialoog aan met respect voor de opvattingen van de ander. Hans is een goede luisteraar, heeft snel de kern van een vraagstuk te pakken en geeft goed onderbouwde adviezen. Hans publiceert en doceert regelmatig over governance en over maatschappelijke onderwerpen.

Hans studeerde Civiele Techniek in Delft en volgde verschillende managementopleidingen. Hij is sinds 1987 als adviseur en interim-bestuurder actief in de gezondheidszorg. Hans was in 1988 een van de oprichters van C3 en is sindsdien directeur van het bureau geweest tot 1 juni 2015. Nu is hij een door zijn collega’s gewaardeerde partner van C3. Hans promoveerde in 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op Governance van de Gezondheidszorg. Hij is een ervaren bestuurder, die veel verschillende zorgorganisaties heeft bestuurd. Tegenwoordig richt hij zich op boardroomadvies en -onderzoek.

Hans brengt een duidelijke mening in iedere dialoog

Recente opdrachten van Hans

  • Evaluaties en studiedagen raden van toezicht/raden van commissarissen.
  • Governance onderzoeken en advies bij governance vraagstukken.
  • Advies bij samenwerking en fusie.
  • Strategieontwikkeling.
  • Inrichting organisaties.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?