Herinnert u zich deze nog?

Datum:09-04-2009

Herinnert u zich deze nog?

Deze titel wordt gebruikt voor radioprogramma’s en een boek over de piratentijd van Radio Veronica. Ik moest er aan denken toen ik vorige week las over het aftreden van de heer Hans Kennedie als ceo van de Golden Tulip Hotels. Herinnert u zich de naam nog?

De heer Kennedie was één van de gezanten uit het bedrijfsleven die op verzoek van de vorige minister Hoogervorst de gezondheidszorg doorlichten. Kennedie onderzocht de kwaliteit en gastvrijheid van verpleeghuizen. Dat resulteerde in het rapport ‘Waarde, waardering en waardigheid, Hospitality Care en de toekomst van de Nederlandse verpleeghuiszorg’ van 1 juni 2005.  Staatssecretaris Ross was indertijd blij met het rapport. Actiz hield zich op de vlakte. Individuele verpleeghuisdirecteuren reageerden cynisch of negatief. Anne Marie Thé schreef een vernietigend commentaar dat gastvrijheid en smakelijk eten in een hotel toch echt iets anders is dan in een verpleeghuis, waar de gasten incontinent zijn, met eten knoeien en nog zo wat onsmakelijke dingen. Is er wat terecht gekomen van de aanbevelingen uit het rapport?

Kennedie gaf de volgende strategische aanbevelingen(nummering van mij, HH) :
1. De kwaliteit van leven en zorg wordt als goed ervaren als
a. Er een duidelijk zorgconcept is, waarin de cliënt centraal staat
b. Er een helder bedrijfsmodel vanuit dit zorgconcept is opgezet
c. En er voldoende gekwalificeerd en communicatief vaardig personeel is.
2. Beschouw de verpleeghuissector primair als een bedrijfsmatige sector
3. Creëer een Uniform System of Accounts voor de verpleeghuissector
4. Introduceer ‘branding’ (merkontwikkeling) en het gebruik van franchisemodellen in de verpleeghuissector.
5. Bevorder de transparantie in de verpleeghuismarkt door introductie van een sterrensysteem
6. Moderniseer de opleidingscurricula binnen de sector tot ‘zorgeducatie’
7. Voer pro-actief communicatiemanagement in
8. Verhelder de rol van de overheid en vereenvoudig aldus de regelgeving, die de branche omgeeft.
9. Creëer een bedrijfschap voor de verpleeghuissector.
Het rapport geeft vervolgens een stroomschema hoe de aanbevelingen in drie jaar (2005-2008) gerealiseerd kunnen worden.

Is er nu wat van de aanbevelingen terecht gekomen in de afgelopen vier jaar?
Aan aanbeveling 1 wordt door zorgorganisaties gestaag gewerkt, maar het gaat langzaam en is een moeizame materie. Aanbeveling drie over branding is in de mode. Er wordt veel geld uitgegeven aan ‘merkenstrategieën’.  Het blad Zorgmarkt wijdt er toevallig deze maand een special aan. Maar cliënten kunnen nog steeds niet hun merk kiezen, want als je aan verpleeghuisopname toe bent, is vooral de vraag of er ergens plaats is en niet wie de beste brand en het beste zorgconcept heeft. Er zijn een paar schuchtere franchise concepten met de Herbergier en de Martha Flora huizen, maar die staan nog in de kinderschoenen.
Met aanbeveling 8 zijn we alleen maar verder achterop geraakt. De rol van de overheid is verre van duidelijk en de regelgeving is alleen maar ingewikkelder geworden. Van de andere aanbevelingen is nooit meer wat vernomen.

Was het advies van de gezant dus zinvol? Ik betwijfel het.

En hoe ging het ondertussen met Golden Tulip?  De franchisenemers doen het goed, maar het moederbedrijf is failliet. Oorzaken daarvan zijn onder andere een te weinig bedrijfsmatige benadering van de overname van andere hotelketens en te weinig sturing op grote bouwprojecten. Ook liet de ‘branding’ van Golden Tulip te wensen over. Zijn de aanbevelingen van een hotelier aan de zorg op ook de eigen sector van toepassing of niet?

Wat zou er toch met de andere rapporten van de gezanten en hun eigen organisaties gebeurd zijn?  Misschien iets voor een volgende weblog?

Laat een reactie achter