Bijeenkomst doorontwikkeling ervaringkennis "Het omgaan met inherent pijnlijke veranderingen in adviestrajecten"

Uitnodiging voor bijeenkomst over de doorontwikkeling van ervaringskennis over ‘Het omgaan met inherent pijnlijke veranderingen in adviestrajecten’

Op 18 december 2018 van 16.00 – 20.00 uur in Leusden

 

Deze ontwikkelworkshop, georganiseerd door het Platform Advieskwaliteit, is bedoeld voor adviseurs en adviseur/wetenschappers die interesse hebben in kennisontwikkeling ten behoeve van het adviesvak.

Het inhoudelijke thema is ‘inherent pijnlijke veranderingen in adviestrajecten’. Inherent pijnlijke veranderingen zijn veranderingen die ook bij een professionele aanpak pijnlijk kunnen blijven. Een inherent pijnlijke verandering is meestal als onvermijdelijk te beschouwen als er sprake is van een probleem dat niet tijdig is aangepakt of als de andere kant is uitgekeken. Soms is het ‘inherent pijnlijke’ tijdens een adviestraject om te buigen naar een bevredigend perspectief voor de betrokkenen, maar de veranderingen kunnen ook pijnlijk zijn en blijven.

De ontwikkelworkshop op woensdag 18 december a.s. bestaat uit twee delen:

1.Kennis maken met de methodiek van de ‘kennisontwikkelworkshop’ om ervaringskennis op te werken:
Er wordt gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van effectieve interventie-strategieën, relevant voor het bovengenoemde thema. Dit gebeurt op basis van intensieve onderlinge gesprekken over door deelnemers ingebrachte casussen: wat werkte wel, wat niet of minder en waarom wel of niet in deze context.

2.Beschikbare uitkomsten (ervaringskennis) uit eerdere workshops over het thema met elkaar bekijken en verder brengen:
◦ Zou eerder ontwikkelde ervaringskennis over inherent pijnlijke veranderingen door adviseurs gebruikt kunnen worden in de context van de eigen casuïstiek?
◦ Hoe en in welke vorm zijn de uitkomsten uit eerdere workshops over dit thema (omschrijvingen, vragen, handelingsstrategieën en rolopvattingen) aan de collega-adviseurs beschikbaar te stellen?

Aanmelden voor deze ontwikkelworkshop kan door een e-mail te sturen naar Elsbeth Reitsma van het Platform Advieskwaliteit: e.reitsma@c3am.nl.

Met vriendelijke groet, namens het Platform Advieskwaliteit
Tibor Goossens en Elsbeth Reitsma

Laat een reactie achter