Hoe krijg je die dokters en verpleegkundigen mee?!

Datum: 23-11-2006

Hoe krijg je die dokters en verpleegkundigen mee?!

Vanmiddag was ik te gast bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht om een workshop over verandermanagement te verzorgen. In de zaal allemaal leidinggevenden die binnen het UMCU op de één of ander manier bezig zijn met digitalisering in de zorg. Van het invoeren van een Elektronisch Patiënten Dossier voor heel UMCU tot het slimmer organiseren van de werkprocessen psychiatrie en de ict-ondersteuning daarvan. In het UMCU kwam ik veel enthousiasme tegen om de digitalisering in de zorg verder te ontwikkelen. Maar ook de vraag: hoe krijg je de dokters en verpleegkundigen mee?

Veel leidinggevenden zien op tegen het introduceren van veranderingen die niet uit het team of de divisie zelf komen. Waarom moet nu het papier weg? Het is toch altijd goed gegaan? Dan moet je als leidinggevende stevig in je schoenen staan om tegen deze zelfgenoegzaamheid in te gaan. Want: nee, het is niet altijd goed gegaan. Formulieren kwijt. Zaken niet opgeschreven. Dossiers zoek. Patiënten die 3 maal hetzelfde verhaal moeten doen.

In de beginfase van een veranderingsproces is het over de bühne brengen van nut en noodzaak essentieel. Ik heb door de jaren heen gemerkt dat die noodzaak het meest duidelijk wordt, als het onderwerp te zien, aan te raken en te voelen is. In dit geval: een stapel dossiers op tafel met de feiten over wat er nu niet goed loopt en beter kan – met behulp van digitalisering.

Wat niet werkt is het formuleren van een rationeel zakelijk verkoopverhaal – los van alle gevoelens die een rol spelen. Wat wel werkt is een emotionele lading meegeven. Als voorbeeld: ‘als wij hier zijn om mensen te helpen, dan is het logisch dat we patiënten niet 3 maal hetzelfde verhaal laten vertellen’.

Leidinggevenden vinden het soms moeilijk achter een verandering te staan, ook omdat ze de verandering zelf niet altijd begrijpen. Of omdat de noodzaak een organisatiebelang aangaat, dat de medewerkers niet direct raakt. In dat geval is een tip om iemand op te zoeken die de verandering oplegt en deze persoon 5 maal naar het ‘waarom’ te vragen. Door af te pellen waar het in essentie om gaat, kom je bij de noodzaak. Als de noodzaak dan nog niet duidelijk wordt, is het de vraag of de verandering wel zinvol is.

Laat een reactie achter